Strona główna » Wspólnoty » Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar – Ognisko w Krakowie


Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar – Ognisko w Krakowie


Osoby odpowiedzialne za wspólnotę:
Anna Matwijko – liderka 
ks. Marcin Ciunel MS – duszpasterz

Kontakt:

faustinum.sychar1@gmail.com
http://krakow-lagiewniki1.sychar.org/

Miejsce spotkań:
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków- Łagiewniki

Krótko o wspólnocie:
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest wspólnotą wiernej miłości małżeńskiej. Założyli ją w 2003 r. sakramentalni małżonkowie, których małżeństwa, patrząc po ludzku, rozpadły się, a mimo to oni sami postanowili wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej złożonej przed Bogiem na dobre i na złe. Współzałożycielem Wspólnoty był ks. Jan Pałyga SAC. W dniu 14.03.2012 r. Episkopat Polski mianował krajowym duszpasterzem Wspólnoty Sychar ks. Pawła Dubowika.

Grupa odbiorców:W sytuacji kryzysu małżeńskiego szczególnie ważne jest wsparcie ze strony otoczenia, które bardzo często nie widzi innego wyjścia z zaistniałej sytuacji i doradza rozwód. Członkowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR stanowczo sprzeciwiają się mentalności rozwodowej i są zwolennikami ratowania małżeństwa. Naszym celem jest niesienie pomocy małżonkom przeżywającym kryzys na każdym jego etapie, także po rozwodzie i kiedy ich współmałżonkowie uwikłani są w związki niesakramentalne. Członkowie wspólnoty pragną w różny sposób pomagać wszystkim małżonkom, którzy chcą wytrwać w wierności, mimo że pojawiające się problemy wydają się często nie do udźwignięcia, np. zdrada, odejście współmałżonka i jego wejście w nowy związek. „Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne” (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2384).

Charyzmat/duchowość wspólnoty/założyciel:
Charyzmat wspólnoty Sychar zawiera się w zdaniu: Każde sakramentalne małżeństwo przeżywające trudności, będące w kryzysie (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w pozamałżeńskim związku) ma szanse odrodzić się, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej, wchodząc na drogę przebaczenia i pojednania, wzrastania w miłości do Boga i do sakramentalnego współmałżonka. Małżonkowie sakramentalni we wspólnocie Sychar dążą do wypełniania przysięgi małżeńskiej w każdej sytuacji, w jakiej znalazło się ich małżeństwo. Wierzymy, że Bóg pragnie uratować każde małżeństwo i doprowadzić je do Nieba.

Główne obszary działalności/aktywności wspólnoty:
Spotkania w Ogniskach Sycharu, rekolekcje Ogólnopolskie i Ogniskowe; Zespół Logistyczno-. Ewangelizacyjno-. Medialny (LEM glim@sychar.org.) -docieranie z informacją do parafii; Forum Pomocy ( https://www.kryzys.org/) – internetowy kontakt dla szukających pomocy; strony internetowe Ognisk, maile i tel. zaufania; formacja: Warsztat 12 kroków dla Chrześcijan, Rekolekcje Ignacjańskie

Częstotliwość spotkań:

1 raz w miesiącu – w Krakowie – drugie soboty miesiąca.