Strona główna » Wspólnoty » Wspólnota Emmanuel


Wspólnota Emmanuel


Osoba odpowiedzialna za wspólnotę:
Jolanta i Zbigniew Wiśniewscy – odpowiedzialni za Prowincję Południową

Kontakt: wisniewska_jola@zibit.pl
www.emmanuel.info.pl

Miejsce spotkań: Spotkania w domach oraz ośrodkach rekolekcyjnych


Krótko o wspólnocie:
Wspólnota Emmanuel ma 3 podstawowe charyzmaty: Adoracja, Współodczuwanie, Ewangelizacja. Z osobistej, codziennej relacji z Panem Bogiem rodzi się troska o bliźniego oraz pragnienie głoszenia Miłości Bożej innym ludziom.

Grupa odbiorców:
Wspólnota gromadzi wszystkie stany: kapłanów i osoby konsekrowane, małżeństwa, osoby stanu wolnego.

Charyzmat/duchowość wspólnoty/założyciel:
Uwielbianie Pana w codzienności, życie słowem Bożym, adorowanie Najświętszego Sakramentu, życie w prostocie.

Główne obszary działalności/aktywności wspólnoty:
Podstawowe życie Wspólnoty to udział w cotygodniowym domostwie (grupa ok. 10 osób) oraz w formacyjnych weekendach (raz w miesiącu). W ramach ewangelizacji organizowane są weekendy dla małżeństw sakramentalnych Miłość i Prawda, Wakacje z Panem Bogiem dla rodzin, Forum dla nastolatków, kurs Droga Zacheusza o nauczaniu społecznym Kościoła.

Częstotliwość spotkań:
Domostwa – raz w tygodniu. Weekendy formacyjne – raz w miesiącu