Strona główna » Wspólnoty » Equipes Notre Dame


Equipes Notre Dame


Osoba odpowiedzialna za wspólnotę:
Anna i Leszek Gerste
Kontakt: end@end.org.pl
www.end.org.pl
Miejsce spotkań: Polska

Krótko o wspólnocie:
Katolicki Ruch Duchowości Małżeńskiej, który zrzesza małżeństwa sakramentalne podążające wspólnie drogą do świętości. Patronką Ruchu jest Matka Boża, założycielem jest ks. Henri Caffarel.

Grupa odbiorców:
Katolickie małżeństwa sakramentalne

Charyzmat/duchowość wspólnoty/założyciel:
Podążanie drogą do świętości w oparciu o konkretne punkty wysiłku (rozważanie Słowa Bożego, modlitwa osobista, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, reguła życia, rekolekcje, dialog małżeński).

Główne obszary działalności/aktywności wspólnoty:
Formacja członków wspólnoty – małżeństw poprzez comiesięczne spotkania w poszczególnych ekipach oraz dni skupienia, rekolekcje organizowane w ramach regionów bądź sektorów.

Częstotliwość spotkań:

minimum raz w miesiącu