Strona główna » Wspólnoty » Ruch Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie)


Ruch Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie)


Osoba odpowiedzialna za wspólnotę:

ks. Józef Jończyk – Asystent Kościelny w diecezji krakowskiej;
Kazimierz Wojtas – osoba odpowiedzialna za Bractwo i Ruch CL w diecezji krakowskiej

Kontakt:

kazimierz.wojtas@proholding.com.pl
https://pl.clonline.org/

Miejsce spotkań:

Parafia św. Kazimierza Królewicza, ul. Bobrowskiego 8, Kraków – dorośli
Parafia św Brata Alberta w Libertowie – dorośli
Klasztor Franciszkanów, ul. Reformacka 4, Kraków – młodzi pracujący i studenci
Szkoła Sióstr Prezentek, ul św Jana 7, Kraków – młodzież (12 – 19 lat)

Krótko o wspólnocie:
Ruch Comunione e Liberazione jest międzynarodowym ruchem wywodzącym się z Włoch, który powstał w 1954 r. Jego założycielem jest Sługa Boży Ks. Luigi Giussani. Ruch jest propozycją wychowania do wiary chrześcijańskiej. Bractwo Comunione e Liberazione, wspierające osoby dorosłe w różnych warunkach ich osobistego powołania, w 1982 r. uzyskało aprobatę kościelną i określone jest jako „stowarzyszenie na prawie papieskim”. Jego członkowie zobowiązują się do życia wiarą, wędrówki ku świętości, zgodnie z metodą przekazaną przez księdza Giussaniego. W Polsce Ruch CL istnieje od 1983 r.Grupa odbiorców:
Młodzież w wieku 12 – 19 lat, studenci, osoby pracujące oraz rodziny. Każda osoba, w każdym wieku jest mile widziana.

Charyzmat/duchowość wspólnoty/założyciel:
Duchowość Ruchu nawiązuje do duchowości benedyktyńskiej. Jesteśmy razem po to, by pomagać sobie żyć pamięcią o Chrystusie, by pamiętać, że Chrystus jest Obecnością, Wydarzeniem, że rozpoznanie Jego Obecności daje nam świadomość krytyczną (tzn. zdolną do osądu wszystkiego) i czyni nas chrześcijanami.

Główne obszary działalności/aktywności wspólnoty:
Ruch jest propozycją życia i dla życia. Podstawową formacją członków jest Szkoła Wspólnoty (wychowywanie do wiary chrześcijańskiej) oraz rekolekcje i dni skupienia. Innym obszarem aktywności osób jest uczestnictwo w geście charytatywnym, a także w propozycjach, których celem jest osobiste i wspólnotowe wychowanie: sięganie do nauczania papieskiego, modlitwa brewiarzowa, lektura Pisma Świętego, wspólny śpiew, uczestnictwo w pielgrzymkach, droga krzyżowa w okresie Wielkiego Postu, spotkania ze znanymi osobami życia publicznego, fundusz wspólny, wspólnotowe wakacje. To wszystko ma wymiar dobrowolnego uczestnictwa osób.

Częstotliwość spotkań:
Spotkania na Szkole Wspólnoty odbywają się co tydzień w każdej grupie wiekowej.

Dodatkowe informacje:
Szkoła Wspólnoty dla studentów kontakt – asia.wojtas123@gmail.com
Szkoła Wspólnoty w parafii św. Kazimierza – poniedziałek, godz.20.00