Strona główna » Wspólnoty » Krakowskie Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych


Krakowskie Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych


Osoba odpowiedzialna za wspólnotę:

Mateusz Pękala – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych
“Abraham i Sara”, które prowadzi wspólnotę
ks. dr Mirosław Czapla – kapelan i opiekun duchowy wspólnoty

Kontakt: stowarzyszenie@abrahamisara.pl
https://abrahamisara.pl
Facebook
Miejsce spotkań: ul. Nazaretańska 1, Kraków

Krótko o wspólnocie:
Naszej działalności przyświeca hasło: „Aby nikt ze swoją niepłodnością nie pozostał sam”. W każdą drugą sobotę miesiąca organizujemy Mszę św. w intencji małżonków niepłodnych, po której odbywa się spotkanie „ku pokrzepieniu serc”, służące wzajemnemu poznawaniu się i dzieleniu doświadczeniami przez pary na różnych etapach drogi starań o potomstwo biologiczne, zastępcze lub adopcyjne.

Grupa odbiorców:
Pary małżeńskie i pojedynczy małżonkowie znajdujący się na różnych etapach starań o potomstwo i/lub drogi przez niepłodność

Charyzmat/duchowość wspólnoty/założyciel:
Duchowość małżeńska, etyka chrześcijańska

Główne obszary działalności/aktywności wspólnoty:
organizacja comiesięcznych Mszy św. w intencji małżonków niepłodnych i spotkań “ku pokrzepieniu serc”, organizacja rekolekcji i dni skupienia (co roku wiosna i jesienią), w Adwencie organizacja Dnia Modlitw o Dar Potomstwa, organizacja spotkań ze specjalistami, prowadzenie dyżurów Telefonu Wsparcia w Niepłodności

Częstotliwość spotkań:
Msze św. i spotkania Duszpasterstwa odbywają się od września do czerwca w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 16:00 w Krakowie przy ul. Nazaretańskiej 1, dokładne terminy ogłaszamy zawsze na stronie internetowej www.abrahamisara.pl oraz na profilu Fb.