Strona główna » Wspólnoty » Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea


Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea


Osoba odpowiedzialna za wspólnotę:

o. Krzysztof Czerwionka CR – Pasterz Wspólnoty
Magdalena Gibas – Koordynator Winnicy
o. Damian Stachowiak CR – Pasterz Winnicy

Kontakt:
pasterzgalilei@gmail.com; +48 502 545 222
magdalenagibas@gmail.com; +48 517 817 717
damianoscr@gmail.com; + 48 506 645 589
www.galilea.pl

Miejsce spotkań: Wzgórze Miłosierdzia, 34-205 Stryszawa 589A


Krótko o wspólnocie:
GALILEA jest katolicką wspólnotą ewangelizacyjną, która zrzesza obecnie kilka tysięcy członków nie tylko w Polsce, ale i w różnych miejscach na świecie. Została zatwierdzona w 1999 r. oraz potwierdzona Statutem 17.02.2023 r. przez Przełożonego Prowincjalnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. GALILEA tworzy wspólnotę na wzór rodziny, dlatego też jej członkami są osoby reprezentujące różne stany życia. Wspólnota chce żyć w duchowości paschalnej z duchowym doświadczeniem tradycji zachodniej i wschodniej Kościoła katolickiego.


Grupa odbiorców:
Wszyscy szukający ożywienia swojej wiary, wspólnoty i zaangażowania w ewangelizację – zarówno indywidualnie, rodzinnie czy w wymiarze wspólnoty parafialnej.


Charyzmat/duchowość wspólnoty/założyciel:
Wspólnota narodziła się z duchowych poszukiwań o. Krzysztofa Czerwionki CR od początku jego wzrastania w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego. Zrealizowało się to począwszy od 1992 roku w Stryszawie w ścisłej współpracy ze świeckimi osobami, które doświadczyły osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym w mocy Ducha Świętego. Od 1994 roku włączyliśmy się w program kerygmatycznych Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku.

Główne obszary działalności/aktywności wspólnoty:
Naszym celem jest ewangelizacja. Czynimy to niosąc nadzieję w Jezusie tym, którzy Go nie znają, a następnie formując ich na uczniów Jezusa, aby się stali Jego świadkami. (Statut Galilei). Podejmujemy taki proces poprzez ewangelizację w wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym:
• Domy Zmartwychwstania (spotkania małych domowych grup ewangelizacyjnych) • Szkoła Ewangelizacji Św. Marka z programem kursów stanowych i formacyjnych • Szkoła Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA Polska) z programem ponad 21 kursów ewangelizacyjnych • Rekolekcje ewangelizacyjne dla parafii i szkół • Wieczory chwały i koncerty ewangelizacyjne • Kursy Alfa i Warsztaty Odnowy Wiary • Ewangelizacja bezpośrednia “od drzwi do drzwi” w parafiach • Modlitwa wstawiennicza • Kursy i obozy dla młodzieży

Częstotliwość spotkań:
Małe grupy domowe co tydzień, formacja i spotkania lokalnej wspólnoty co miesiąc a kursy wg potrzeb i kalendarza w naszym Centrum na Wzgórzu Miłosierdzia w Stryszawie.

Dodatkowe informacje:
Kursy są otwarte dla wszystkich choć pierwszym spotkaniem winny być: Nowe Zycie , Alfa czy kursy stanowe lub Wieczory Chwały (2 piątek mca) czy spotkania domowe. Jeśli trudno Ci się w tym odnaleźć to można do nas napisać email: galilea@galilea.pl.