Strona główna » Wspólnoty » Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny (SNR)


Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny (SNR)


Osoba odpowiedzialna za wspólnotę:
s. Elżbieta Kuczmarska – koordynująca formację rodzin
ks. M. Suder – duszpasterz
Kontakt: snrkrakow1@gmail.com, tel. 782-960-390
www.snrnazaret.pl

Miejsce spotkań:
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Nazaretańska 1, Kraków

Krótko o wspólnocie:
Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Tworzymy wspólnoty rodzin i osób indywidualnych, pragnących włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodzin.

Grupa odbiorców:
Małżeństwa, rodziny oraz osoby indywidualne. W SNR mogą formować się także wdowy/wdowcy; osoby żyjące w separacji; osoby samotnie wychowujące dzieci, które z powodu swojej sytuacji szczególnie potrzebują rodzinnego oblicza Kościoła i prawidłowego wzorca małżeństwa i rodziny dla swoich dzieci. W formacji SNR mogą uczestniczyć także osoby w sytuacjach nieprawidłowych (np. rozwiedzeni żyjący w ponownych związkach). Z uwagi na ich sytuacje, jeśli nie są gotowi formować się z małżeństwami sakramentalnymi, tworzymy dla nich odrębne wspólnoty dostosowując formacje do ich potrzeb.

Charyzmat/duchowość wspólnoty/założyciel:
Duchowość SNR jest taka, jak duchowość Sióstr Nazaretanek czyli świętorodzinna. Charyzmat: Szerzyć Królestwo Bożej Miłości wśród siebie i innych przez naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa, których życie było skoncentrowane na miłości Boga i miłości wzajemnej. Misja: Świadczyć o duchu rodzinnym i oddawać się pracy nad moralnym i religijnym odrodzeniem rodzin poprzez zaangażowanie w różne formy działalności Kościoła. Wizja ta zachwyciła Założycielkę Nazaretanek, bł. Franciszkę Siedliską, która pragnęła, by Siostry uczestniczyły w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, gdyż tylko w zdrowej rodzinie i w atmosferze miłości człowiek osiąga dojrzałość. Również Stowarzyszeni w SNR są zaproszeni do świadectwa o duchu rodzinnym w swoich rodzinach i wobec innych małżeństw i rodzin.

Główne obszary działalności/aktywności wspólnoty:
Formacja członków SNR realizuje się poprzez: comiesięczne dni skupienia, sesje weekendowe dla kobiet i dla mężczyzn, wakacyjne rekolekcje rodzin (tygodniowe), kursy umacniające więzi małżeńskie, kursy wspierające rodziców w wychowaniu dzieci. W ramach wszystkich wydarzeń formacyjnych zapewniamy opiekę duszpasterza oraz opiekę dla dzieci.

Częstotliwość spotkań:
Spotkania SNR odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca (Eucharystia, konferencja tematyczna, grupy dzielenia się słowem Bożym, spotkanie przy kawie).

Dodatkowe informacje:
Wspólnoty SNR powstają głównie przy domach zakonnych Sióstr Nazaretanek. Jesteśmy otwarci na zakładanie ich również przy parafiach, oczywiście za zgodą ks. Proboszcza i pod jego opieką duszpasterską.