Strona główna » Wspólnoty » Gaudete


Gaudete


Osoba odpowiedzialna za wspólnotę: Robert Ziętara
Kontakt: robert.zietara@outlook.com
https://gaudete.org.pl
Miejsce spotkań: ul. Bularowa 15a, Kościół Księży Pallotynów

Krótko o wspólnocie:
Wspólota Gaudete jest środowiskiem Nowej Ewangelizacji, miejscem formacji duchowej i osobistej, gdzie jako uczniowie Jezusa, pragniemy być tacy jak nasz Mistrz.

Grupa odbiorców:
Osoby dorosłe, młodzież

Charyzmat/duchowość wspólnoty/założyciel:
Charyzmatem wspólnoty jest radość w Panu, który jest blisko (Flp 4,4-5). Radość ta przejawia się głównie we wspólnym uwielbieniu Boga oraz ewangelizacji.

Główne obszary działalności/aktywności wspólnoty:
Formacja członków wspólnoty, Seminaria Odnowy Wiary, Szkoła Nowej Ewangelizacji, organizacja rekolekcji.

Częstotliwość spotkań:
każdy wtorek o godz. 20:00