STRONA GŁÓWNA / WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW “SYCHAR”

WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW “SYCHAR”

 

„ Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6)

1.Cele wspólnoty:

Celem działalności Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest wspieranie i pomoc w dążeniu jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys.

Podstawowym założeniem działania jest przekonanie, że w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie się małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i rozchodzą się (separacja, oddzielne zamieszkiwanie), to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako małżeństwo staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej w każdej sytuacji. Warunkiem powodzenia jest zmiana siebie, nawracanie się, aktywna i żywa wiara, czyli podjęcie współpracy z Panem Bogiem. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej, którą założyli sakramentalni małżonkowie. Współzałożycielem Wspólnoty jest ks. Jan Pałyga SAC.

Krajowym duszpasterzem Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar jest Ks. Paweł Dubowik.

2. Sychar prowadzi działalność:

  • Profilaktyczną poprzez: wskazywanie lektur, broszur, filmów, materiałów z Internetu, oraz organizowanie spotkań z doradcami, ukazywanie swojego świadectwa na kursach przedmałżeńskich.

pierwszą pomoc w kryzysie poprzez: różne formy pomocy w ogniskach, Forum Pomocy, Grupy modlitewne, rekolekcje i inne wyjazdy, świadectwa.

  • Rehabilitacyjną poprzez różne formy formacji: roczne Studium Biblii, dwuletni warsztat „Wreszcie żyć- 12 kroków ku pełni życia”, Spotkania Kerygmatyczne.

 

Ważne strony Internetowe SYCHARU:

Strona Główna: www.sychar.org
Forum Pomocy: www.kryzys.org
Ruch Wiernych Serc: www.rws.sychar.org
Warsztat 12 kroków: www.12krokow.sychar.org

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE