SAKRAMENTY / SŁUŻBA ŻYCIU / OKNO ŻYCIA

OKNO ŻYCIA

OKNO ŻYCIA

„Okno Życia” jest ratunkiem dla niechcianego dziecka, gdyż inaczej byłoby porzucone. Broni też matkę przed oskarżeniem popełnienia przestępstwa narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia.

„Okno Życia” pozwala zagubionej matce anonimowo pozostawić nowonarodzone dziecko w specjalnie przygotowanym miejscu.
Okno otwiera się od zewnątrz. W środku jest łóżeczko w którym można pozostawić dziecko nie narażając je na niebezpieczeństwo. Po włożeniu dziecka uruchamia się alarm, który słyszą siostry. Noworodek zostaje przeniesiony przez siostry do inkubatora, gdzie przebywa do czasu przybycia karetki pogotowia. Potem dziecko przechodzi badania w szpitalu i oddane jest do pogotowia rodzinnego.
W tym czasie rozpoczyna się proces adopcyjny.

Celem akcji prowadzonej przez Kościół jest ratowanie bezbronnych dzieci, które narażone są na porzucenie i utratę życia oraz pomoc matkom, które straciły nadzieję na realizację własnego macierzyństwa, ponieważ w ich życiu brakło miłości od najbliższych i od społeczeństwa.

 

   PRZECZYTAJ: HISTORIA OKNA ŻYCIA

Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności. (…).

Jan Paweł II

Pierwsze „Okno Życia” powstało z inicjatywy nowego Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza, jako realizacja jego programu duszpasterskiego, by ocalić każde poczęte ludzkie życie.

Uruchomieniem „Okna Życia” zajął się Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej i krakowski Caritas. Zostało ono otwarte w Krakowie, przy ul. Przybyszewskiego 39, w Domu Samotnej Matki w 19 marca 2006 r. Dom ten został wybrany nie przypadkowo. Założył go, jako pierwszy Dom Samotnej Matki w Polsce, kardynał Karol Wojtyła. Inicjatywa „Okna Życia” jest kontynuacją dzieła Jana Pawła II, wielkiego obrońcy życia.

Siostry Nazaretanki, które podjęły się troski o „Okno Życia” były świadkami uratowania szesnaściorga dzieci. W tym dwóch chłopców w 2013 roku.

Okno przy ul. Przybyszewskiego jest oznaczone herbem Jana Pawła II, logo Caritasu oraz napisem “Okno Życia”.

Okna życia w Polsce – pdf

ZOBACZ TAKŻE