Strona główna » Duszpasterstwa specjalistyczne » Związki niesakramentalne


Związki niesakramentalne


Duszpasterz osób żyjących w związkach niesakramentalnych:

ks. dr Jan Abrahamowicz

https://niesakramentalni.diecezja.pl/

Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie na Wzgórzach
(Wzgórza Krzesławickie)
os. Na Wzgórzach 1A, 31-721 Kraków

Duszpasterstwo skupia tych katolików, których sakramentalny związek małżeński rozpadł się, a którzy mimo decyzji o wejściu w ponowny związek, mają wewnętrzne pragnienie spotkania z Bogiem, szukają Go.

Nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i jego nierozerwalności jest niezmienne, jednak te osoby, które nie mogą w sposób prawny uregulować swego związku, dalej są w Kościele. Powinny więc słuchać Słowa Bożego, uczęszczać na Mszę św., a przede wszystkim wychowywać dzieci w wierze chrześcijańskiej. Duszpasterze zachęcają wiernych trwających w związkach niesakramentalnych do wytrwałej modlitwy, pielęgnowania ducha i czynów pokutnych oraz do brania udziału w życiu parafii.

Jeśli pary, które weszły w nowe związki, jako chrześcijanie, szukają nadal swojej drogi do Pana Boga, to w tym dążeniu pragnie im dopomóc wspólnota Kościoła poprzez tę formę duszpasterstwa specjalistycznego. Do duszpasterskiej troski o takie osoby gorąco zachęcał Jan Paweł II  już w roku 1981 w adhortacji Familiaris consortio, 84: „Wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą — owszem, jako ochrzczeni, powinni — uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei”.

Duszpasterstwo proponuje więc swoim uczestnikom, którzy nie mogą w pełni uczestniczyć w Eucharystii, także pozasakramentalne drogi spotkania z Jezusem. Daje wiele sposobów na to, by szukać swojej drogi do Jezusa i nie czuć się osamotnionym czy odrzuconym. Prowadzący spotkania wyjaśniają uczestnikom czym jest tzw. „białe małżeństwo” i komunia pragnienia (komunia duchowa). Dzięki temu spotkanie z Jezusem jest możliwe dla każdego.  Spotkania z duszpasterzem mają charakter indywidualny i wspólnotowy. Wiele dobrych owoców przynoszą rekolekcje, dni skupienia, nabożeństwa, comiesięczne spotkania, wspólna modlitwa i pielgrzymowanie.