Strona główna » Duszpasterstwa specjalistyczne » Duszpasterstwa specjalistyczne


Duszpasterstwa specjalistyczne


Wydział Duszpasterstwa Rodzin obejmuje swoimi działaniami rodziny i ich członków od momentu poczęcia, poprzez kolejne etapy rozwoju życia rodzinnego i osobowego. Broniąc życia od pierwszych chwil jego istnienia, Wydział aktywnie uczestniczy w Dziele Duchowej Adopcji, organizując nie tylko uroczystą Mszę św. w Dniu Świętości Życia, ale również comiesięczne spotkania dla tych wiernych, którzy złożyli już deklarację codziennej modlitwy za dzieci nienarodzone lub pragną do niej przystąpić. Kolejnym obszarem pracy Wydziału jest  Duszpasterstwo Kobiet, w ramach którego organizowane są  comiesięczne i cykliczne spotkania formacyjne, w czasie których kobiety mogą uczestniczyć we Mszy św., rekolekcjach, warsztatach, konferencjach i pielgrzymkach.  

Wydział Duszpasterstwa Rodzin pragnie towarzyszyć również tym małżonkom i rodzinom, które znalazły się w szczególnej, najczęściej trudnej, sytuacji życiowej. Duszpasterstwo wspiera te rodziny poprzez organizację spotkań przeznaczonych dla małżeństw doświadczających problemów z płodnością, przeżywających utratę dziecka, czy będących w sytuacji rozbicia małżeństwa i trwania w związku niesakramentalnym. Wszystkie te grupy objęte są opieką i modlitwą. Mają możliwość spotkania się z duszpasterzem oraz nawiązania relacji z innymi osobami, będącymi w podobnej sytuacji, aby móc dzielić się swoimi doświadczeniami i świadectwem.