Strona główna » Duszpasterstwa specjalistyczne » Kobiety


Kobiety


Diecezjalny Duszpasterz Kobiet: ks. dr Paweł Gałuszka
Strona: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064615727288
kontakt: duszpasterstwokobiet@diecezja.pl
Osoba odpowiedzialna: Rozalia Klima

Miłość stanowi znak rozpoznawczy, sens życia i powołania kobiety. Kobietom przypisuje się czułość, otwartość, delikatność, inteligencję, ale te wszystkie cechy nie wyczerpują tego, czym one są w zamyśle Bożym. (Ks. Paweł Gałuszka Diecezjalny duszpasterz Kobiet).

Duszpasterstwo Kobiet w swoich działaniach dużą wagę przywiązuje do analizy misji kobiety we współczesnym świecie, jej roli, znaczenia oraz zadań, które przed nią stoją. W ramach cyklicznych spotkań organizowanych na terenie Archidiecezji Krakowskiej podejmowane są  inicjatywy dotyczące edukacji i formacji kobiet na różnych etapach życia i pełniących różne role społeczne i zawodowe, a także wspieranie realizacji wynikających stąd działań.

W każdy drugi poniedziałek miesiąca od września 2023 do czerwca 2024 odbywają się spotkania w ramach cyklu „Kobieta u źródła”, który organizowany jest w Bazylice św. Floriana w Krakowie. Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.30, konferencje głosi s. Małgorzata Lekan OP, w programie jest również adoracja i spotkanie przy herbacie.