Strona główna » Duszpasterstwa specjalistyczne » Duchowa adopcja


Duchowa adopcja


Kontakt: duchowaadopcja@diecezja.pl

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitewnym zobowiązaniem podjętym w intencji jednego dziecka, które znane jest tylko Panu Bogu, a którego życie jest zagrożone. Adoptowane poczęte dziecko jest otoczone przez dziewięć miesięcy duchową opieką, dzięki codziennej modlitwie za nie oraz za jego rodziców. W tej intencji codziennie odmawiana jest specjalna modlitwa oraz jeden dziesiątek różańca. Ponadto osoba decydująca się na podpisanie deklaracji  dobrowolnie podejmuje dodatkowe praktyki religijne, takie jak Komunia św., post, aktywne wspieranie dzieł charytatywnych.

Corocznie, w Dzień Świętości Życia, który przypada na 25 marca, odprawiana jest Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w intencji dzieci poczętych. W czasie Mszy św. można złożyć deklarację Duchowej Adopcji i zobowiązać się do dziewięciomiesięcznej modlitwy za jedno, Bogu wiadome dziecko, którego życie jest zagrożone. Ponadto comiesięcznie, w każdą drugą sobotę miesiąca, można uczestniczyć  w Modlitewnym czuwaniu w intencji obrony życia poczętego w Krakowie – Łagiewnikach w Bazylice Bożego Miłosierdzia. W czasie nabożeństwa można również złożyć deklarację Duchowej Adopcji lub odnowić już podjęte zobowiązanie.