Strona główna » Sakramenty w rodzinie » Sakramenty w rodzinie

Sakramenty w rodzinie


W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

“Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.” (KKK 1210).

Katechizm Kościoła Katolickiego dokonuje uporządkowania sakramentów według trzech kategorii:

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

  • Chrzest
  • Bierzmowanie
  • Eucharystia
Dowiedz się więcej

“Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w kierunku doskonałej miłości.” (Paweł VI, Konstytucja apostolska Divinae consortium naturae).

Sakramenty uzdrowienia

  • Pokuta i pojednanie
  • Namaszczenie chorych
Dowiedz się więcej

“Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który paralitykowi odpuścił grzechy i przywrócił zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego własne członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1421).

Sakramenty w służbie komunii

  • Sakrament święceń
  • Małżeństwo
Dowiedz się więcej

“Ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać w sakramentach święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa >karmili Kościół słowem i łaską Bożą< (Lumen Gentium, 10). Z kolei >małżonkowie chrześcijańscy w obowiązkach i godności swojego stanu są utwierdzani i jakby uświęcani szczególnym sakramentem< (Gaudium et spes, 48). (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1535).