Strona główna » Poradnictwo rodzinne » Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne


Działalność Poradni Życia Rodzinnego regulowana jest przez Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin  z 2003 roku. Poradnie te, zwane również „Parafialnymi Poradniami Rodzinnymi” lub „Katolickimi Poradniami Życia Rodzinnego”, stanowią miejsca na terenie Archidiecezji Krakowskiej służące pomocą narzeczonym, małżonkom i rodzinom na różnych etapach ich życia. Wyróżniamy dwie główne grupy docelowe osób korzystających z Poradni Życia Rodzinnego:

  • narzeczeni na etapie przygotowania do sakramentu małżeństwa,
  • małżonkowie oraz rodziny.

Do ogólnych zadań Poradni, wskazanych w Dyrektorium należą:

  • ukazywanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej, w tym czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
  • uwrażliwianie na godność człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci,
  • kształtowanie postawy prorodzinnej,
  • nauczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym metod diagnostycznych rozpoznawania okresów płodności małżeńskiej, by w ten sposób pomóc małżonkom w rozwoju dwóch istotnych wymiarów miłości małżeńskiej: jedności i płodności,
  • ukazywanie potrzeby pełnego miłości towarzyszenia dziecku od poczęcia,
  • pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i problemów wychowawczych.

Pełna lista poradni dla narzeczonych dostępna jest w zakładce “Lista poradni”.

Z kolei małżonkowie i rodziny potrzebujący wsparcia mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy duszpasterskiej w poradniach rodzinnych. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w zakładce “poradnictwo duszpasterskie”.

Poradnie Życia Rodzinnego różnią się od Specjalistycznych Poradni Życia Rodzinnego, które stanowią odrębną kategorię wyróżnioną w Dyrektorium. W Archidiecezji Krakowskiej możliwe jest skorzystanie z pomocy specjalistycznej świadczonej w takich poradniach prowadzonych przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie w sześciu lokalizacjach. Szczegóły dotyczące oferty, możliwości i warunków korzystania z tej pomocy znajdują się na stronie Fundacji Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela.

Pobierz Regulamin Poradni Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej: