Strona główna » O Wydziale » O Wydziale

O Wydziale


Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie posiada bardzo bogatą historię sięgającą lat 50. XX wieku, która ściśle wiąże się z postaciami Karola Wojtyły i Wandy Półtawskiej. Jako młody kapłan, początkowo wikary w parafii św. Floriana w Krakowie, Karol Wojtyła podejmował szereg inicjatyw poświęconych narzeczonym, małżonkom i rodzinom na płaszczyźnie duszpasterskiej. Gdy objął funkcję Metropolity Krakowskiego, jego działalność na tym polu przybrała znacznie szerszy i systemowy charakter. Jednym z pierwszych efektów jego działań jako Metropolity było formalne powołanie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, które miało miejsce w roku 1968. W tym samym czasie doszło do powstania Instytutu Rodziny, którego celem była refleksja intelektualna nad małżeństwem i rodziną, kształcenie kadr do posługi w duszpasterstwie rodzin, a także odpowiedzialność za organizację systemu przygotowania do małżeństwa na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Na czele Instytutu stanęła Wanda Półtawska, która kierowała nim przez kolejne kilkadziesiąt lat.

Źródło: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Pomimo zmieniających się uwarunkowań społecznych, kulturowych, politycznych, Wydział Duszpasterstwa Rodzin kontynuuje misję zapoczątkowaną przez swoich założycieli. Odpowiada za organizację bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w diecezji, czuwa nad kadrami zaangażowanymi w duszpasterstwo rodzin, w tym zwłaszcza kadrą doradców życia rodzinnego, których liczba przekracza obecnie 100 osób, organizuje sieć Katolickich Poradni Życia Rodzinnego. Wydział odpowiedzialny jest również za kształcenie kadr doradców. Obecnie system kształcenia odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, z którym wspólnie organizowane są Studia Podyplomowe z Duszpasterstwa Rodzin.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin podejmuje ponadto szereg inicjatyw duszpasterskich poświęconych małżeństwu i rodzinie, takich jak coroczna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, o ponad 30-letniej tradycji, a także inne wydarzenia, w tym: Dzień Świętości Życia, Dzień Modlitw o Dar Potomstwa, czy Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych. Jest odpowiedzialny za duszpasterstwa specjalistyczne, takie jak Duszpasterstwo Kobiet, Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych, Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych i szereg innych.

Fot. XXXI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

Źródło: Biuro Prasowe Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Powołanie do życia Fundacji Towarzyszenia Rodzinie w 2019 r. stanowiło istotny etap w rozwoju Wydziału. Stała się ona ważnym narzędziem realizacji wielu zadań Wydziału, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz działań mających na celu wspieranie małżeństw i rodzin. Obecnie Wydział Duszpasterstwa Rodzin i Fundacja Towarzyszenia Rodzinie ściśle i owocnie współpracują na rzecz narzeczonych, małżeństw i rodzin w Archidiecezji Krakowskiej. W 2023 r. Fundacja Towarzyszenia Rodzinie zyskała patrona, którym jest śp. prof. Stanisław Grygiel.