Strona główna » Służba życiu » Dom Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej w Wadowicach

Dom Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej w Wadowicach


Drugim Domem Samotnej Matki, znajdującym się na terenie Archidiecezji Krakowskiej, jest Dom Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej w Wadowicach. Także on jest pod opieką Fundacji Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela. Stanowi on dar Archidiecezji dla Ojca Świętego. Poświęcenie wadowickiego domu miało miejsce 13 maja 1994 r. w trakcie trwającego wówczas Roku Rodziny. W domu posługują siostry albertynki oraz osoby świeckie. Jego mieszkańcy – kobiety wraz ze swoimi dziećmi – mają zapewnione całodobowe schronienie. W Domu Samotnej Matki świadczona jest specjalistyczna pomoc pedagoga, psychologa oraz pielęgniarki-położnej. Pełniona jest także posługa duszpasterska.

Wadowicki Dom Samotnej Matki ma na celu ochronę macierzyństwa oraz zapewnienie różnorodnej pomocy i wsparcia przebywającym w nim z powodu trudnych sytuacji życiowych matkom i ich dzieciom. Dom Samotnej Matki jest utrzymywany przez Kurię Metropolitalną w Krakowie. Wspierany jest również poprzez dotacje z Gminy Wadowice oraz ofiary od prywatnych darczyńców.


Adres i dane kontaktowe:
Dom Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej
ul. Sadowa 1, Wadowice
 +48 33 823 57 17

Więcej informacji o zasadach przyjęć i regulaminie działania Domu Samotnej Matki w Krakowie można znaleźć na stronie Fundacji Towarzyszenia Rodzinie imienia prof. Stanisława Grygiela.