Strona główna » Służba życiu » Dom Samotnej Matki im. kard. Karola Wojtyły w Krakowie

Dom Samotnej Matki im. kard. Karola Wojtyły w KrakowieHistoria pierwszego Domu Samotnej Matki w Krakowie sięga klasztoru sióstr nazaretanek przy ul. Warszawskiej w Krakowie. Jego pomysłodawcą był bp Karol Wojtyła. Już jako wikariusz parafii pw. św. Floriana był wrażliwy na trudne sytuacje kobiet i starał się im pomóc. Początki istnienia krakowskiego Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego również są związane z osobą kard. Karola Wojtyły. Przed wyjazdem do Rzymu na konklawe, podczas którego został wybrany Papieżem, podjął decyzję o zakupie tego budynku. Powstał w nim dom, będący miejscem schronienia samotnych matki. W 2006 r. funkcjonuje w nim okno życia, ratujące życie noworodkom.

Dom Samotnej Matki w Krakowie działa od 1978 roku. Od dwóch lat opiekę nad nim w imieniu Archidiecezji Krakowskiej sprawuje Fundacja Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela. W domu posługują siostry nazaretanki. Od 26 maja 2022 r. Dom Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie nosi imię kard. Karola Wojtyły. W tej chwili jest to jedyny taki dom w Krakowie, oferujący pomoc kobietom w ciąży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Adres i dane kontaktowe:
Dom Samotnej Matki im. kard. Karola Wojtyły
ul. Przybyszewskiego 39, Kraków
+48 12 636 31 02

Więcej informacji o zasadach przyjęć i regulaminie działania Domu Samotnej Matki w Krakowie można znaleźć na stronie Fundacji Towarzyszenia Rodzinie imienia prof. Stanisława Grygiela.