Strona główna » Służba życiu » Służba życiu

Służba życiu


Na terenie Archidiecezji Krakowskiej działają dwa Domy Samotnej Matki – w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego oraz w Wadowicach przy ul. Sadowej. Aktualnie zadanie ich prowadzenia oraz sprawowanie troski nad nimi spoczywa na Fundacji Towarzyszenia Rodzinie imienia prof. Stanisława Grygiela. Stanowi to jeden z celów statutowych Fundacji, która w związku z nim podejmuje się świadczenia i organizowania kompleksowej pomocy kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka.

Domy Samotnej Matki od lat stają się schronieniem dla matek oczekujących narodzin dziecka, a także młodych mam, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w Krakowskim Domu Samotnej Matki od 2006 r. funkcjonuje okno życia, które uratowało życie wielu noworodkom.

Urodzenie dziecka stanowi bardzo ważne doświadczenie w życiu kobiety. Towarzyszące temu różne sytuacje kryzysowe, sprawiają, że kobieta potrzebuje w tym czasie szczególnego wsparcia i opieki. Dlatego też istota Domów Samotnej Matki skupia się na zapewnieniu kobiecie wsparcia w tym pięknym, choć często niełatwym czasie. Dom Samotnej Matki jest zatem domem, w którym kobieta znajdzie wsparcie, odpowiednią pomoc oraz nadzieję. Staje się to szczególnie ważne w tych sytuacjach, w których bycie w stanie błogosławionym spotyka się ze stygmatyzacją, niejednokrotnie uniemożliwiającą powrót do środowiska rodzinnego.

Pobyt w Domu Samotnej Matki ma charakter czasowy, pozwala na zapewnienie opieki nad kobietą i jej dzieckiem w okresie przed porodem i do ukończenia 1 r. ż. przez dziecko. Po zakończeniu tego czasu kobiety decydują się na usamodzielnienie. Rozpoczynając nowe życie przy niewielkich możliwościach finansowych i mając pod opieką małe dziecko, potrzebują wsparcia bytowego i emocjonalnego. Więzi pomiędzy mieszkankami a posługującymi w domach siostrami, tworzące się podczas pobytu, mają swoją kontynuację także po opuszczeniu domów. Te wspierające relacje są kluczowe dla kobiet na drodze uczenia się nowej roli społecznej i podejmowania przez nie samodzielnego życia. 

W latach 1974-2021 w Domach Samotnej Matki schronienie znalazło łącznie 1625 kobiet. W tym czasie na świat przyszło w nich 1154 dzieci. Średni wiek mam, które zamieszkiwały w DSM wyniósł 23, 5 roku.

Więcej informacji na temat Domów Samotnej Matki dostępnych jest na stronie Fundacji.