Strona główna » Projekty + studia » Projekty + studia

Projekty + studia


Wydział Duszpasterstwa Rodzin angażuje się w różnorodne działania o charakterze naukowym, eksperckim oraz dydaktyczno-szkoleniowym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje:

  • współudział w organizacji Studiów Podyplomowych Duszpasterstwo Rodzin wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
  • współorganizacja Międzynarodowych Kongresów dla Małżeństwa i Rodziny
  • uczestnictwo w projektach eksperckich i szkoleniowych we współpracy z Fundacją Towarzyszenia Rodzinie
  • publikacja materiałów o charakterze naukowym, eksperckim i duszpasterskim