STRONA GŁÓWNA / ZASADY MEDIACJI RODZINNYCH

ZASADY MEDIACJI RODZINNYCH

ZASADY MEDIACJI RODZINNYCH

1. Dobrowolność udziału i swoboda w podejmowaniu decyzji

2. Bezstronność i neutralność mediatora

3. Samodzielność stron w podejmowaniu decyzji

4. Poufność ujawnianych podczas spotkań faktów, opinii, uczuć i zachowań

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE