STRONA GŁÓWNA / ZADANIA WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

ZADANIA WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin (ks. dr Paweł Gałuszka)

Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Będzie nim zwykle kapłan po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, z możliwością poświęcenia sprawom rodziny wystarczająco dużo czasu.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin z polecenia Biskupa Diecezjalnego i przy współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego:

 • kieruje Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin;
 • organizuje duszpasterstwo rodzin w diecezji;
 • zabiega o powołanie dekanalnych i rejonowych duszpasterzy rodzin i współpracuje z nimi;
 • dba o wystarczającą liczbę Parafialnych Poradni Rodzinnych, z kompetentną kadrą doradców;
 • odpowiada za organizowanie szkolenia dla przyszłych pracowników duszpasterstwa rodzin, zwłaszcza Doradców Życia Rodzinnego;
 • współpracuje z Wydziałem Katechetycznym w zakresie przygotowania młodzieży do rozpoznania powołania, do zawarcia małżeństwa i do życia w rodzinie;
 • propaguje rekolekcje dla małżonków i rodzin;
 • czuwa nad dobrze zorganizowanym i konsekwentnie przeprowadzanym w diecezji przygotowaniem do małżeństwa na wszystkich etapach, oraz nad katechezą dla małżonków i rodziców, do jakiej zobowiązani są proboszczowie;
 • dąży do powstania w diecezji, a następnie czuwa nad rozwojem Domu Samotnej Matki, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Telefonu Zaufania;
 • stara się, w miarę możliwości, o zorganizowanie materialnej pomocy rodzinom ubogim;
 • opracowuje plan pracy na nadchodzący rok, uwzględniając program ogólnokrajowy;
 • organizuje okresowe spotkania, oraz dni skupienia i rekolekcje dla pracowników duszpasterstwa rodzin w diecezji;
 • bierze udział w Rejonowym Spotkaniu i w Ogólnokrajowych Sesjach Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin;
 • współpracuje z ruchami i organizacjami rodzinnymi w diecezji;
 • przygotowuje sprawozdanie z rocznej działalności dla Biskupa Diecezjalnego i dla Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

 

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego ()

Diecezjalnego Doradcę Życia Rodzinnego powołuje Biskup Diecezjalny na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Będzie nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, o pogłębionej formacji religijnej.

Diecezjalny Doradca:

 • współpracuje z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin w organizowaniu tego duszpasterstwa w diecezji;
 • czuwa nad funkcjonowaniem Parafialnych Poradni Rodzinnych, nad pracującymi w nich doradcami i nad warunkami ich pracy;
 • w razie potrzeby, wnosi o powstanie nowych poradni i wyszukuje kandydatów na doradców, oraz we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem zabiega o skierowanie ich na odpowiednie studia przygotowujące;
 • dba o podnoszenie kwalifikacji doradców; — współpracuje z Duszpasterzem Rodzin w opiece nad Domami Samotnej Matki, Katolickimi Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną
 • stara się na bieżąco rozpoznawać działania antyrodzinne w środowiskach na terenie diecezji, zwłaszcza w programach szkolnych, by we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin przeciwdziałać im;
  bierze udział w Sesjach i Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego, oraz w Sesji przeznaczonej tylko dla Diecezjalnych Doradców

Poradnictwo Rodzinne i pomoc Rodzinie

Wobec narastających zagrożeń małżeństwa i rodziny z jednej strony i wobec coraz trudniejszych wyzwań, stających przed rodzinami z drugiej, należy organizować pomoc rodzinom w odpowiednio szerokim zakresie.

Jedną z form pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom jest kompetentne poradnictwo rodzinne, łączące fachowość doradców z ich osobistym świadectwem życia Ewangelią. Chodzi bowiem o pomoc tym osobom w realizowaniu Bożego zamysłu wobec ich rodziny. Wyróżnić należy: Parafialne Poradnie Rodzinne oraz Poradnie Specjalistyczne. Niekiedy potrzebne jest wsparcie samotnych matek, rodzin bezdzietnych, czy wreszcie materialna pomoc rodzinom, zwłaszcza dzieciom.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE