SYCHAR OGNISKO W KRAKOWIE

Spotkania odbywają się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w drugie soboty miesiąca.

Obejmują:

Udział we Mszy Świętej sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Tematyczną część spotkania w sali „Faustinum”, która służy: umacnianiu relacji z Bogiem, podtrzymaniu miłości do współmałżonka w sytuacji kryzysu, osobistemu rozwojowi.

Pierwszą pomoc dla osób, które pierwszy raz uczestniczą w spotkaniu. W wolności mogą one opowiedzieć o swojej sytuacji kryzysu małżeńskiego, wypowiedzieć potrzeby i oczekiwania na spotkaniu, lub przed mszą, na „Dyżurze Sycharowskim”. Nowe osoby otrzymują wsparcie modlitewne, podstawowe materiały o Sycharze i różnych formach pomocy oferowanej przez nasze Ognisko. Są to: informacje o rekolekcjach, warsztatach, pomocy psychologicznej, „SOS modlitewny”, wypożyczanie książek, wspólne wyjścia do kina, wycieczki, spotkania towarzyskie, zajęcia rekreacyjne.

Posługę dla naszego ogniska sprawuje Ks. Jacek Pawłowski .

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE