STRONA GŁÓWNA / W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA NIE POWINNA BYĆ PROWADZONA

W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA NIE POWINNA BYĆ PROWADZONA

W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA RODZINNA NIE POWINNA BYĆ PROWADZONA?!!

Kiedy w rodzinie ma miejsce przemoc.

Kiedy jedna z osób lub obydwoje są uzależnione od alkoholu lub narkotyków.

Kiedy niedawne traumatyczne przeżycia uniemożliwiają uczestniczenie w rozmowach.

Kiedy któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne.

Kiedy ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub posłużyć się nią do osiągnięcia jakichś ukrytych celów (np. zdobycia informacji, dokumentów, wymuszenia rozwiązania).

Kiedy występuje bardzo duża różnica sił między stronami konfliktu.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE