STRONA GŁÓWNA / W JAKICH SYTUACJA MEDIACJA

W JAKICH SYTUACJA MEDIACJA

W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA RODZINNA MOŻE BYĆ PROWADZONA?

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami rodziny, a także spoza rodziny, o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć.

Mediację rodzinną warto stosować w sprawach takich jak:

– konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii)

– konflikty między rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi)

– pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku

– konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

– spory wynikające z gospodarowania współwłasnością

– w sytuacji rozejścia się rodziców

– kontakty dziecka z członkami rodziny

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE