STRONA GŁÓWNA / SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

Narzeczeni po odbyciu wszystkich katechez udają się na trzy spotkania do poradni życia rodzinnego.

Poradnie służą pomocą w:

  • przygotowaniu się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
  • rozwiązywaniu trudności w wierze,
  • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
  • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej i rodzinnej,
  • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
  • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
  • poszerzeniu wiedzy o metodach naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej

 

Dwa z trzech spotkań w poradni można zastąpić jednodniowym “Kursem naturalnego rozpoznawania płodności w/g metody prof. J. Rötzera (NPR)” lub jednodniowym udziałem na “Warsztatach Komunikacji Małżeńskiej (WKM)” .
Informacje o tych kursach znajdują się na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Zapisy dokonywane są telefonicznie w WDR.

WAŻNE INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

– Na rozmowę w poradni para narzeczeńska przychodzi razem, po odbyciu wszystkich katechez.
– Rozmowa prowadzona jest z każdą parą osobno i jedno spotkanie trwa co najmniej 30 min. (w ciągu ok. godziny dwa do trzech spotkań).
– Na spotkanie z pracownikiem poradni należy przyjść w godzinach otwarcia poradni, jednak nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem.
– Zalecamy, aby narzeczeni przeprowadzili wszystkie rozmowy w jednej poradni.
– W okresie wakacyjnym dobrze jest sprawdzić, czy w poradni nie ma przerwy urlopowej.

PORADNIE ŻYCIA RODZINNEGO

DYŻURY PORADNI W KRAKOWIE

DYŻURY PORADNI POZA KRAKOWEM

 

ZOBACZ TAKŻE