STRONA GŁÓWNA / SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

Od 22 czerwca 2020 r. zostają otwarte poradnie życia rodzinnego. Do poradni obowiązuje elektroniczna rejestracja przez stronę ftrodzinie.pl

Narzeczeni po odbyciu wszystkich katechez udają się na trzy spotkania do poradni życia rodzinnego.

Kursy naturalnego rozpoznawania płodności zastępują dwa spotkania w poradni życia rodzinnego. Zapisy ftrodzinie.pl

Poradnie służą pomocą w:

  • przygotowaniu się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
  • rozwiązywaniu trudności w wierze,
  • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
  • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej i rodzinnej,
  • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
  • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
  • poszerzeniu wiedzy o metodach naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej

 

PORADNIE ŻYCIA RODZINNEGO

DYŻURY PORADNI W KRAKOWIE

DYŻURY PORADNI POZA KRAKOWEM

 

ZOBACZ TAKŻE