STRONA GŁÓWNA / STUDIUM TEOLOGII RODZINY

STUDIUM TEOLOGII RODZINY

DWULETNIE STUDIUM TEOLOGII RODZINY (ROK 2017 – 2019)

W naszej Archidiecezji od ponad 40 lat działa Studium Teologii Rodziny zainicjowane przez ks. kardynała Karola Wojtyłę. Adresowane jest ono do absolwentów szkół średnich, studentów, jak i osób posiadających wyższe wykształcenie. Głównym celem zajęć, które w większości prowadzą nauczyciele akademiccy, jest przekazanie i pogłębienie wiedzy z zakresu nauk o małżeństwie i rodzinie.
Szczególną misją Studium Teologii Rodziny jest wykształcenie osób, które w przyszłości podejmą się zadania towarzyszenia narzeczonym w ich drodze do małżeństwa poprzez posługę doradcy życia małżeńskiego, czy też współpracować będą z duszpasterzami jako animatorzy duszpasterstwa rodzin w parafiach.
Jedynie ukończenie Studium Teologii Rodziny daje możliwość podjęcia formalnej współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin w naszej Archidiecezji, co jest niezwykle ważne dla osób, które w życiu zawodowym pragną zaangażować się w rozwój autentycznych wartości chrześcijańskich związanych zarówno z życiem małżeńskim, jak i rodzinnym. Chodzi tutaj przede wszystkim o przyszłych lekarzy, prawników, psychologów, katechetów, czy też nauczycieli.


 

STRUKTURA DWULETNIEGO STUDIUM TEOLOGII RODZINY:

• Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu  (soboty 9.00 – 17.30)
• Każdy rok zaliczany jest na podstawie egzaminów
• Absolwenci Studium Teologii Rodziny otrzymują dyplom, uprawniający ich do posługi w Duszpasterstwie Rodzin na terenie Archidiecezji Krakowskiej

 

ZAPISY:

Zapisu dokonujemy osobiście od 1 września 2017 r. w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00 i dodatkowo we wtorek i czwartek od 15.30 do 18.00.
Informacje pod numerem telefonu: +48 12 628 81 50 lub mailowo: str@diecezja.pl

 

PRZY ZAPISIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Podanie
2. Krótki życiorys
3. Świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu)
4. Opinię od księdza proboszcza lub duszpasterza akademickiego
Pierwsze zajęcia planowane są na 14 października 2017 r. (sobota). Rozpoczną się Mszą św. o godz. 9.00 w kaplicy Metropolity Krakowskiego – Kraków, ul. Franciszkańska 3.

Ks. dr Paweł Gałuszka
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Metropolitalnej w Krakowie

ZOBACZ TAKŻE
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE