STRONA GŁÓWNA / SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO W KANCELARII PARAFIALNEJ

SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO W KANCELARII PARAFIALNEJ

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

  • Dowody osobiste,
  • Metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
  • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym).
  • Są ważne tylko 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu!. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
  • Indeks (świadectwo) ukończenia katechizacji,
  • Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia 3 spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.
ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE