STRONA GŁÓWNA / REKOLEKCJE

REKOLEKCJE

Spotkania Małżeńskie

Aby naprawdę spotkać się ze sobą i z Bogiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić się niż dyskutować, bardziej rozumieć niż oceniać, a nade wszystko – przebaczać./ Irena i Jerzy Grzybowscy/

 

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym, którego głównym celem jest pomoc małżonkom we wzajemnym zrozumieniu.
Podstawową formą pracy Ruchu Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje, dające szansę pogłębienia, odnowienia a nawet odbudowania małżeńskiej więzi. W czasie weekendu małżonkowie mogą doświadczyć dialogu, przezwyciężyć trudności we wzajemnej komunikacji, nauczyć się rozmawiać ze sobą. Spotkania te mają charakter rekolekcji zamkniętych, a przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński.
Rekolekcje mają charakter warsztatowy, bez tradycyjnych katechez czy konferencji. Małżonkowie pracują nad swoją relacją we dwoje, ucząc się dialogu. Żadne sprawy małżonków nie są ujawniane i omawiane w grupie. Ze względu na program i charakter pracy, konieczny jest udział małżonków w całości rekolekcji i bez dzieci.
Do udziału w rekolekcjach zaproszone są również osoby duchowne: proponujemy kapłanom, osobom życia konsekrowanego i alumnom uczestniczenie w oddzielnym programie przeznaczonym specjalnie dla nich. Jest on prowadzony równolegle z programem dla małżeństw. Program ten ma na celu przyjrzenie się swoim relacjom z Panem Bogiem, lepsze zrozumienie siebie samego oraz ludzi, wśród których kapłani, osoby życia konsekrowanego żyją i pracują. Pomaga im szerzej spojrzeć na swoją duchowość i charyzmat. Wielu kapłanów mówi o umocnieniu ich powołania dzięki tym rekolekcjom i traktuje je jako osobiste rekolekcje kapłańskie.
Na terenie Archidiecezji Krakowskiej rekolekcje prowadzi Krakowski Ośrodek Spotkań Małżeńskich: krakow.spotkaniamalzenskie.pl.
Więcej informacji o Ruchu Spotkań Małżeńskich oraz terminarz rekolekcji prowadzonych w innych diecezjach na stronie ogólnopolskiej www.spotkaniamalzenskie.pl
Dla małżeństw, które chcą kontynuować pracę nad relacją małżeńską proponujemy udział w comiesięcznych spotkaniach porekolekcyjnych w tzw. Małych Grupach bądź w spotkaniach poweekendowych, które odbywają się raz na kwartał.
Ruch Spotkań Małżeńskich prowadzi również przygotowania do sakramentu małżeństwa. W Ośrodku Krakowskim są to Wieczory dla Zakochanych (cykl cotygodniowych, 10 spotkań).

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE