Strona główna » Patronat


Patronat


ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

§ 1. ZASADY OGÓLNE

Dokument określa procedurę i zasady przyznawania patronatu Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie (zwanego dalej WDR) mieszczącego się przy ul. Franciszkańskiej 3. Objęcie patronatem przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzenia, o dużym znaczeniu religijnym, naukowym i społecznym.

§ 2. ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU

 1. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie obejmuje patronatem wydarzenia o charakterze niekomercyjnym.
 2. Patronat może być przyznany przedsięwzięciom o zasięgu: diecezjalnym, międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, gminnym, miejskim i innym.
 3. Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 5. Przyznanie patronatu Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie oznacza: że Wnioskodawca zamieści logotyp Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie w materiałach informacyjno-promocyjnych: plakat, ulotka, broszura, baner, roll-up, zaproszenie, strona internetowa, media społecznościowe, itp. Wnioskodawca prześle wiadomość z informacją o patronacie na wskazany adres e-mail: wdr@diecezja.pl.

§ 3. PROCEDURA PRZYZNAWANIA PATRONATU

 1. W celu uzyskania patronatu Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania wniosku o przyznanie patronatu na wskazany adres e-mail: wdr@diecezja.pl lub adres: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków.
 2. Wniosek do pobrania znajduje się w zakładce: Patronat.
 3. Wniosek o przyznanie patronatu należy złożyć, nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszelkie niezbędne dokumenty: dokładny opis i cele przedsięwzięcia, program/regulamin (jeśli dotyczy).

§ 4. COFNIĘCIE PATRONATU

 1. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie może cofnąć decyzję o przyznaniu patronatu, o czym niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę.
 2. Odebranie patronatu nakłada na Organizatora obowiązek bezzwłocznego usunięcia informacji o patronacie z materiałów informacyjno-promocyjnych.