STRONA GŁÓWNA / KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

KATECHEZY WEEKENDOWE (DWUDNIOWE)

 

Bóg jest miłością i chrześcijaństwo jest religią miłości. Podczas gdy inne systemy myślenia i postępowania chcą budować świat człowieka oparty na bogactwie, władzy, przemocy, wiedzy czy użyciu – Kościół głosi Miłość.

Jan Paweł II

 

Weekendowe (Dwudniowe) Katechezy dla Narzeczonych organizowane są:

   w sobotę w godz. 8.30-19.00

   w niedzielę w godz. 9.00-15.00

   Na zapisy i po informacje zapraszamy do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 

Zapisy na Weekendowe (Dwudniowe) Katechezy dla Narzeczonych rozpoczynamy od dnia 15 miesiąca poprzedzającego uczestnictwo

   od wtorku do piątku w godz. 8.30-16.00.

   Jeśli 15 wypada w sobotę, niedzielę lub poniedziałek to zapisy rozpoczynamy we wtorek.

   +48 12 628 81 49 lub 12 628 81 50

 

Po odbytych katechezach narzeczeni udają się do poradni życia rodzinnego.

 

KATECHEZY CZTEROTYGODNIOWE

Bóg jest miłością i chrześcijaństwo jest religią miłości.
Podczas gdy inne systemy myślenia i postępowania
chcą budować świat człowieka oparty na bogactwie, władzy, przemocy, wiedzy czy użyciu
– Kościół głosi Miłość.

Jan Paweł II

 

Czterotygodniowe Katechezy dla Narzeczonych to cztery spotkania (co tydzień) po dwie katechezy.

Po ukończeniu wszystkich katechez narzeczeni udają się na trzy spotkania do poradni życia rodzinnego.

Uwaga! W piątym tygodniu miesiąca katechez nie ma.

KATECHEZY CZTEROTYGODNIOWE W KRAKOWIE

KATECHEZY CZTEROTYGODNIOWE POZA KRAKOWEM

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

„Internetowy kurs przedmałżeński” na nauki.pl nie zwalnia z odbycia katechez i spotkań w poradni, w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa.

Katechezy dotyczące małżeństwa, w których uczestniczyli narzeczeni w szkole średniej, są traktowane jako przygotowanie bliższe i nie zastępują katechez odbywających się w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa.

KATECHEZY, W RAMACH PRZYGOTOWANIA BEZPOŚREDNIEGO DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, SĄ WAŻNE JEDEN ROK!

TERMINARZ KATECHEZ – STYCZEŃ  2020

TERMINARZ KATECHEZ – Luty 2020

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE