STRONA GŁÓWNA / INICJATYWY DLA ŻYCIA

INICJATYWY DLA ŻYCIA

Domy Samotnej Matki oferują pomoc kobietom w ciąży oraz matkom z dziećmi, które są nieakceptowane we własnym środowisku, bądź też doznają przemocy psychicznej lub fizycznej. Mieszkające w nich matki, mogą liczyć na bezpieczne schronienie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Ponadto w domu w Krakowie, ze środków funduszu utrzymywane jest „Okno Życia” oraz organizowane są rekolekcje, szkolenia i konferencje, poświęcone tematyce obrony życia.
Fundusz Obrony Życia SOS wspiera Dom Samotnej Matki w Krakowie (ul. Przybyszewskiego 39) i w Wadowicach (ul. Sadowa 1).

ZOBACZ TAKŻE