Strona główna » Fundacja Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela


Fundacja Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela


Fundacja Towarzyszenia Rodzinie powstała w czerwcu 2019 roku. Jej Fundatorem jest  Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski. Siedziba Fundacji mieści się w Krakowie przy ulicy Siostry Faustyny 70. Funkcję prezesa od początku jej powstania pełni ksiądz dr Paweł Gałuszka, który jednocześnie jest Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.  Od 2023 roku Fundacja nosi imię Profesora Stanisława Grygiela. Głównym celem Fundacji jest wparcie rodziny rozumiane jako towarzyszenie rodzinie na kolejnych etapach jej wzrastania: od przygotowania do małżeństwa poprzez kreowanie i utrwalane pozytywnej wizji rodziny oraz dostarczeniem narzędzi, które pomogą pokonać kryzysy i trudności.

W oparciu o porozumienie zawarte z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie  Fundacja  realizuje zadania z zakresu przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa. FTR prowadzi katechezy dla narzeczonych. Dodatkowo, w ofercie Fundacji są kursy naturalnego planowania rodziny: konsultacje z zakresu metody Roetzera, modelu Creightona, naprotechnologii a także konsultacje laktacyjna czy dietetyczna. Uzupełnieniem oferty Fundacji jest współudział w przygotowaniu materiałów edukacyjnych.

W ramach realizacji swoich celów statutowych Fundacja prowadzi poradnictwo specjalistyczne w poradni, która jest zlokalizowana w siedzibie FTR w krakowskich Łagiewnikach. Wraz z WDR, Fundacja Towarzyszenia Rodzinie prowadzi na terenie województwa małopolskiego Poradnie Życia Rodzinnego w Wadowicach, Chrzanowie, Myślenicach, Nowym Targu i Zakopanem. Fundacja oferuje wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne oraz rodzicielskie w tym interwencję kryzysową, psychoterapie indywidualne, mediacje rodzinne, psychoterapie rodzinne oraz par małżeńskich, wsparcie dla rodziców dzieci utraconych czy terapie uzależnień.

Kolejnym obszarem działania Fundacji jest pomoc samotnym matkom. Fundacja Towarzyszenia Rodzinie na mocy porozumienia z Archidiecezją Krakowską prowadzi dwa Domy Samotnej Matki: jeden w Krakowie przy ulicy Przybyszewskiego, gdzie pracują siostry Nazaretanki, a drugi w Wadowicach, w którym opiekę nad potrzebującymi matkami sprawują siostry ze zgromadzenia Albertynek. Domy oferują pobyt czasowy, zapewniając całodobowe schronienie kobietom w ciąży oraz matkom z dziećmi. Kobiety przebywające w naszych Domach są dodatkowo objęte pomocą psychologiczną i wsparciem duchowym w zależności od potrzeb, a także mają zapewnioną pomoc prawną.

Wsparcie dla rodzin możliwe jest również dzięki projektom, które realizuje Fundacja w oparciu o środki pozyskane w ramach współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy i wsparcia społecznego.

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie jest również współorganizatorem Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny, cyklicznego wydarzenia o charakterze naukowo-edukacyjnym, który gromadzi w Krakowie międzynarodowe grono naukowców specjalizujących się w tematyce rodzinnej.

Fundacja chce przede wszystkim pomóc rodzinom budować dom mocny i stabilny oparty na wartościach i silnych więzach, na antropologicznej wizji człowieka, którą zaproponował Kardynał Karol Wojtyła i którą kontynuował jego uczeń i przyjaciel profesor Stanisław Grygiel, Patron Fundacji Towarzyszenia Rodzinie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Fundacji i zapoznania się z naszą ofertą.