STRONA GŁÓWNA / DYREKTOR WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

DYREKTOR WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

ks. dr Paweł Gałuszka
tel. +48 12 628 81 48

 e-mail: p.galuszka@diecezja.pl

Godziny dyżurów:
poniedziałek (8.00 – 13.00 oraz 14.00 – 16.00),
czwartek (14.00 – 16.00)

Uprzejmie proszę o wcześniejsze telefoniczne bądź mailowe umówienie spotkania (tel. +48 12/628-81-49, +48 12/628-81-50; wdr@diecezja.pl)

 

Ur. 1981 r. w Libiążu. Święcenia kapłańskie w 2007 r. Wikariusz w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni (2007 – 2010) oraz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie (2016).

W latach 2001-2007 odbył studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone magisterium (moderator ks. prof. Edward Staniek, temat: Sens pracy fizycznej w życiu mnichów w ujęciu św. Bazylego Wielkiego i św. Augustyna).

Następnie w latach 2010-2016 odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej (specjalność nauki o małżeństwie i rodzinie) w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie zakończone licencjatem (moderator o. prof. José Granados, temat: L’azione di Dio e l’azione dei fedeli nell’Eucaristia secondo Robert Sokolowski) oraz doktoratem (moderatorzy ks. prof. Livio Melina i prof. Stanisław Grygiel, temat: Il “Memoriale di Cracovia”. Il contributo del cardinale Karol Wojtyła e del gruppo di teologi e filosofi polacchi, nella preparazione e nella ricezione dell’enciclica “Humanae vitae” di Papa Paolo VI, ocena Summa cum laude oraz wyróżnienie pracy doktorskiej “Sub auspiciis” nadane przez Radę Instytutu).

Decyzją Ojca Świętego Franciszka od 2016r. pełni posługę Misjonarza Miłosierdzia.

Od 01.01. do 30.06.2017r. pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie.

Decyzją Metropolity Krakowskiego, ks. abp Marka Jędraszewskiego, od 01.07.2017r. jest Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej.

Od 22.02.2018 r. jest Diecezjalnym Duszpasterzem Kobiet Archidiecezji Krakowskiej. Powierzone zadanie pełni współpracując z Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet oraz Krajową Radą ds. Duszpasterstwa Kobiet.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE