STRONA GŁÓWNA / DUCHOWOŚĆ MAŁŻEŃSKA / OBRAZ MATKI BOŻEJ NIENARODZONYCH

OBRAZ MATKI BOŻEJ NIENARODZONYCH

Wizerunkowi Matki Bożej Nienarodzonych towarzyszy następujący opis:

“Gwiazdy wokół głowy Maryi przedstawiają koronę Niewiasty z Apokalipsy (12, 1): “Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Duża gwiazda jest to „Gwiazda Betlejemska”. Różowa kula w lewym dolnym rogu to Ziemia w chaosie. Żarzące promienie z Niepokalanego Serca Maryi są widocznym znakiem ogromnej miłości do wszystkich Jej dzieci, szczególnie tych najbardziej bezbronnych.

Nieustanny płacz nad tym horrendalnym złem zaciemnił Jej kochające oczy. Anioł Stróż dzieciątka wydaje się być zarówno zasmucony po śmierci swego podopiecznego jak i wdzięczny Błogosławionej Matce za opiekę i troskę.
Nieustanny płacz nad tym horrendalnym złem zaciemnił Jej kochające oczy. Anioł Stróż dzieciątka wydaje się być zarówno zasmucony po śmierci swego podopiecznego jak i wdzięczny Błogosławionej Matce za opiekę i troskę.
Dziecko nosi pięć ran naszego Drogiego Zbawiciela. Zarówno dzieciątko jak i jego Anioł płaczą, a ręce dziecka są złożone do modlitwy.
Dłonie i paznokcie u rąk Maryi są brudne, ponieważ musi zbierać i wygrzebywać te drogocenne dusze z pojemników na brudy, wysypisk śmieci…”

Niech prawda ukryta w cichym krzyku dzieciątka wołającego o ratunek w łonie swej mamy, skierowanym do każdego człowieka, pobudzi nas do jeszcze większych wysiłków na rzecz ratowania tych najbardziej bezbronnych dzieci. Wykorzystajmy nasz cenny czas do zrobienia czegoś dobrego dla swego najmniejszego bliźniego.


Miss Tidwell, amerykańska artystka, została natchniona do namalowania tego pięknego obrazu naszej Błogosławionej Matki smucącej się z powodu milionów abortowanych dzieciątek. Namalowanie takiego obrazu zazwyczaj zajmowało artystce wiele miesięcy. Ten zaś namalowała w ciągu dwóch godzin.

Matko Boża Nienarodzonych, módl się za nami,
Matko kochająca, módl się za nami,
Matko cierpiąca, módl się za nami,
Matko ostrzegająca, módl się za nami,
Matko ratująca, módl się za nami,
Matko dająca nadzieję, módl się za nami. Amen.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE