STRONA GŁÓWNA / DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z MEDIACJI

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z MEDIACJI

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

Na ogół bardziej skuteczna i tańsza niż proces sądowy

Żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody osób zainteresowanych rozwiązaniem sporu

Osoby uczestniczące w mediacji same wypracowują i uzgadniają warunki porozumienia

Strony w każdej chwili mogą odstąpić od mediacji

Poufność pozwala na otwartość, szczerość i ochronę reputacji

Mediacja umożliwia opowiedzenie o swoich przeżyciach oraz nazwanie swoich potrzeb, a także pozwala na wsłuchanie się w uczucia i potrzeby drugiej strony oraz lepsze zrozumienie powodów jej zachowań

Mediacja pomaga w utrzymaniu relacji, które będą lub powinny trwać w przyszłości, a niekiedy umożliwia wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE