STRONA GŁÓWNA / DLA DORADCÓW

DLA DORADCÓW

WAŻNE INFORMACJE:

Serdecznie zapraszamy na coroczne spotkanie formacyjne, które odbędzie się w sobotę 5 października 2019 r. o godz. 9.00 w Centrum Kongresowym Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się!”, przy ul. Totus Tuus 34 w Krakowie (lewa strona wejścia do głównego kościoła).

Prosimy o przyniesienie na spotkanie:

  1. Misję kanoniczną (do przedłużenia ważności).
  2. Wypełnione sprawozdanie za okres od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 r.

Coroczne spotkanie formacyjne jest obowiązkowe – w tym dniu nie planujemy katechez dla narzeczonych, warsztatów czy kursów metod rozpoznawania płodności oraz zawieszamy dyżury w poradniach życia rodzinnego.

Program Jesiennej Sesji Doradców Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej

Wprowadzenie

9.00 Modlitwa i przywitanie (ks. dr Paweł Gałuszka)

9.10 Wprowadzenie w temat sesji i przedstawienie programu (dr Urszula Miernik)

Część I

9.15 Dziecko: dar czy wybór (ks. dr Paweł Gałuszka)

9.45 Decyzja o byciu matką/ojcem – dylematy potencjalnych rodziców (mgr Małgorzata Cichocka i dr  n. med. Łukasz Cichocki)

10.30 Przerwa kawowa

10.50 Wpływ pierwiastka duchowego, fizycznego oraz emocjonalno/psychologicznego na poczęcie dziecka (ks. dr Szczepan Szpoton CM)

11.20 Dyskusja

11.45 Zakończenie I części

12.00 Msza św.

13.00 Lunch

Część II

13.45 System obserwacji cyklu INER Cycle (mgr Michał Pielorz)

14.45 Omówienie programu pracy rocznej WDR Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sprawy bieżące oraz prezentacja Fundacji Towarzyszenia Rodzinie

16.00 Zakończenie spotkania

 

ZESPÓŁ D/S REORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej
w Krakowie został powołany zespół do spraw reorganizacji formy przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa
w archidiecezji krakowskiej. Zespół składa się z duszpasterzy oraz
z osób świeckich (doradców życia rodzinnego) i będzie organem doradczym dla Metropolity Krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego. Jego celem będzie opracowanie propozycji nowego sposobu przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

W skład zespołu wchodzą:

Ks. dr Paweł Gałuszka – przewodniczący

Członkowie:
1. Ks. dr Włodzimierz Płatek
2. O. mgr lic. Karol Karbownik OP
3. Ks. mgr lic. Jerzy Serwin
4. Ks. mgr lic. Dariusz Talik
5. mgr Marta Wierzbicka – Kuczaj
6. mgr inż. Celina Wojtas
7. mgr Magdalena Poprawa
8. dr Marek Babik
9. mgr Henryk Kuczaj
10. mgr Jacek Jarczyk
11. mgr Pelczar Katarzyna
12. mgr Piotr Pikuła

Dnia 29 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu.
Ustalono terminy następnych spotkań na: 26.02, 19.03, 16.04, 28.05 i 18.06.2018 r.

 

Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE