STRONA GŁÓWNA / DLA DORADCÓW

DLA DORADCÓW

WAŻNE INFORMACJE:

 

Spotkanie rejonowe – Łagiewniki 06.10.2018r.

PROGRAM SPOTKANIA:
8.30 Rejestracja, złożenie misji i sprawozdań (Aula Domu Duszpasterskiego)
9.00 Msza św. w kaplicy klasztornej (przy relikwiach św. siostry Faustyny)
Po Mszy św. przejście do Auli Domu Duszpasterskiego przy ul. Siostry Faustyny (I piętro)
I BLOK – aula Domu Duszpasterskiego
10.00 – Przywitanie i nakreślenie programu spotkania
ks. dr Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej
w Krakowie
Referaty:
10.10 – 10.25 – struktura i funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
mgr Beata Choroszewska, Krajowy Doradca Życia Rodzinnego (Warszawa)
10.25 – Sequela Christi. Naśladowanie Chrystusa jako fundament powołania małżeńskiego
ks. dr Bogusław Kastelik, ojciec duchowny WSD AK w Krakowie
11.10 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – Praca z małżeństwami i rodzinami – wyzwanie czy trudny obowiązek?
dr Ewa Porada, Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego (Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej)
12.10 – Zaangażowanie Duszpasterstwa Rodzin w pracę z rodzinami dzieci chorych
mgr Beata Choroszewska, Krajowy Doradca Życia Rodzinnego (Warszawa)
12.50 – Refleksje z udziału w Światowym Spotkaniu Rodzin „Radość miłości – radość dla świata”
mgr Marta Wierzbicka – Kuczaj i mgr Henryk Kuczaj – delegaci Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin na Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie 2018 r.
14.00 – Obiad (Dom Duszpasterski Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach)
II BLOK – aula Domu Duszpasterskiego
15.00 Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)
15.30 Komunikaty i sprawozdanie
ks. dr Paweł Gałuszka
16.15 Przedstawienie spraw bieżących:
mgr Marta Wierzbicka – Kuczaj, Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
mgr inż. Celina Wojtas, sekretariat
16.45 Duszpasterstwo Kobiet – nowa inicjatywa duszpasterska Archidiecezji Krakowskiej
mgr Magdalena Poprawa
17.00 Dyskusja i wnioski
17.45 Podsumowanie
ks. dr Paweł Gałuszka

ZESPÓŁ D/S REORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej
w Krakowie został powołany zespół do spraw reorganizacji formy przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa
w archidiecezji krakowskiej. Zespół składa się z duszpasterzy oraz
z osób świeckich (doradców życia rodzinnego) i będzie organem doradczym dla Metropolity Krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego. Jego celem będzie opracowanie propozycji nowego sposobu przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

W skład zespołu wchodzą:

Ks. dr Paweł Gałuszka – przewodniczący

Członkowie:
1. Ks. dr Włodzimierz Płatek
2. O. mgr lic. Karol Karbownik OP
3. Ks. mgr lic. Jerzy Serwin
4. Ks. mgr lic. Dariusz Talik
5. mgr Marta Wierzbicka – Kuczaj
6. mgr inż. Celina Wojtas
7. mgr Magdalena Poprawa
8. dr Marek Babik
9. mgr Henryk Kuczaj
10. mgr Jacek Jarczyk
11. mgr Pelczar Katarzyna
12. mgr Piotr Pikuła

Dnia 29 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu.
Ustalono terminy następnych spotkań na: 26.02, 19.03, 16.04, 28.05 i 18.06.2018 r.

 

ZOBACZ TAKŻE