STRONA GŁÓWNA / DLA DORADCÓW

DLA DORADCÓW

WAŻNE INFORMACJE:

 

Spotkanie opłatkowe dla Doradców Życia Rodzinnego

Wszystkich doradców wraz z rodzinami zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę 13.01.2019r.

Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 10.00.

Miejsce spotkania: Kraków, ul. Bernardyńska 3.

 

ZESPÓŁ D/S REORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej
w Krakowie został powołany zespół do spraw reorganizacji formy przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa
w archidiecezji krakowskiej. Zespół składa się z duszpasterzy oraz
z osób świeckich (doradców życia rodzinnego) i będzie organem doradczym dla Metropolity Krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego. Jego celem będzie opracowanie propozycji nowego sposobu przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

W skład zespołu wchodzą:

Ks. dr Paweł Gałuszka – przewodniczący

Członkowie:
1. Ks. dr Włodzimierz Płatek
2. O. mgr lic. Karol Karbownik OP
3. Ks. mgr lic. Jerzy Serwin
4. Ks. mgr lic. Dariusz Talik
5. mgr Marta Wierzbicka – Kuczaj
6. mgr inż. Celina Wojtas
7. mgr Magdalena Poprawa
8. dr Marek Babik
9. mgr Henryk Kuczaj
10. mgr Jacek Jarczyk
11. mgr Pelczar Katarzyna
12. mgr Piotr Pikuła

Dnia 29 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu.
Ustalono terminy następnych spotkań na: 26.02, 19.03, 16.04, 28.05 i 18.06.2018 r.

 

ZOBACZ TAKŻE