STRONA GŁÓWNA / DIECEZJALNY DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO

DIECEZJALNY DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO

dr Urszula Miernik

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

 e-mail:

u.miernik@diecezja.pl

tel. +48 12/628-81-49

Godziny dyżurów:
wtorek (8.30 – 13.00 oraz 14.00 – 15.30)

Uprzejmie proszę o wcześniejsze telefoniczne bądź mailowe umówienie spotkania  (tel. +48 12/628-81-49, u.miernik@diecezja.pl)

 

W latach 2009-2012 odbyła studia na kierunku nauki o rodzinie w specjalności poradnictwo i mediacje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które zostały zakończone uzyskaniem tytułu licencjata zawodowego (tytuł pracy licencjackiej Motywy osób zaskarżających małżeństwo przed sądem kościelnym – Nagroda Rektora Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie za najlepszą zawodową pracę licencjacką).

W latach 2012-2014 kontynuowała studia na kierunku nauk o rodzinie na UPJP2 i uzyskała stopień magistra w zakresie nauk humanistycznych i w zakresie nauk społecznych (tytuł pracy magisterskiej Forma i ceremonia małżeństwa. Studium prawno-porównawcze).

W 2014 roku podjęła studia doktoranckie w specjalności nauk o rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, które zakończyła w 2018 roku obroną dysertacji doktorskiej (tytuł pracy Prawne konteksty małoletniego macierzyństwa w świetle literatury i badań własnych. Studium z nauk o rodzinie).

Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego nadany został jej stopień doktora nauk humanistycznych w specjalności nauk o rodzinie. Zainteresowanie familiologią realizuje w różnych obszarach – zawodowym, między innymi jako nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, doradca życia rodzinnego oraz w obszarze naukowym ukierunkowanym na rodzinę w perspektywie prawno-socjologicznej. W latach 2017-2019 odbyła szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.   Obecnie w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie.  Od lutego 2019 roku pełni obowiązki Diecezjalnej Doradczyni Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej.

W życiu osobistym – żona i mama trójki dzieci.

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Diecezjalnego Doradcę Życia Rodzinnego powołuje Biskup Diecezjalny na wniosek Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Będzie nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, o pogłębionej formacji religijnej.

Diecezjalny Doradca:

  • współpracuje z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w organizowaniu duszpasterstwa rodzin w diecezji;
  • czuwa nad funkcjonowaniem Specjalistycznych Poradni Rodzinnych oraz Parafialnych Poradni Rodzinnych, nad pracującymi w nich doradcami i nad warunkami ich pracy;
  • wnosi o powstanie nowych poradni i wyszukuje kandydatów na doradców, oraz zabiega o skierowanie ich na odpowiednie studia przygotowujące;
  • dba o podnoszenie kwalifikacji doradców;
  • współpracuje z pracownikami Archidiecezjalnych Domów Samotnej Matki , Katolickich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych;
  • stara się na bieżąco rozpoznawać działania antyrodzinne w środowiskach na terenie diecezji, zwłaszcza w programach szkolnych, by przeciwdziałać im;
  • bierze udział w Sesjach i Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego, oraz w Sesji przeznaczonej tylko dla Diecezjalnych Doradców
ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE