STRONA GŁÓWNA / DIECEZJALNY DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO

DIECEZJALNY DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO


mgr Marta Wierzbicka-Kuczaj

tel. +48 12 628 81 49
e-mail: rodzina@diecezja.pl

Godziny pracy:
Wtorek od godz. 9.00 do 14.30 i od godz. 15.00 do 16.30
Środa od godz. 9.00 do 14.30
Czwartek od godz. 9.00 do 14.30 i od godz. 15.00 do 16.30
Piątek od godz. 9.00 do 9.45 i od godz. 12.00 do 14.30

 

Marta Wierzbicka-Kuczaj, od ponad 20 lat w związku małżeńskim z Henrykiem. Jak wielokrotnie mówi: “podczas naszej Mszy świętej ślubnej nie usłyszeliśmy kazania – dlatego postanowiliśmy pisać je naszym małżeńskim życiem.” Mama jednego syna i czterech córek. Rodowita krakowianka. Z wykształcenia magister filolog anglista. Ukończyła Studium Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej. Od roku 2004 zaangażowana wraz z mężem w prowadzenie katechez oraz posługę w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego. Wspólnie z mężem – autorka publikacji w książkach oraz czasopismach katolickich oraz tekstów formacyjnych dla małżeństw; wygłasza prelekcje, prowadzi spotkania, warsztaty dla małżeństw oraz narzeczonych. Razem z mężem prowadzi rekolekcje dla doradców życia rodzinnego. Nauczyciel metody rozpoznawania płodności wg prof. J. Rotzera oraz instruktor metody the Creighton Model System, ściśle związanej z naprotechnologią, gałęzią medycyny służącą małżeństwom niepłodnym. W roku 2010, dekretem ks. kard. Stanisława Dziwisza skierowana wraz z mężem do posługi w Duszpasterstwie Rodzin jako Diecezjalna Para Małżeńska Doradców Życia Rodzinnego. Razem z mężem pełniła tę posługę do 2017. W 2017 roku wydała wraz z mężem książkę “Pójdź ze mną do nieba. Przewodnik dla narzeczonych i młodych małżeństw” jako owoc doświadczeń małżeńskich oraz przemyśleń. Marta i Henryk zainicjowali m.in. cykle Mszy świętych dla małżeństw, Pierwsze Piątki Małżonków oraz wydarzenie modlitewne “100 dni modlitwy różańcowej” w ramach duchowego przygotowania do uczczenia 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.


Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego (mgr Marta Wierzbicka-Kuczaj)

Diecezjalnego Doradcę Życia Rodzinnego powołuje Biskup Diecezjalny na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Będzie nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, o pogłębionej formacji religijnej.

Diecezjalny Doradca:

  • współpracuje z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin w organizowaniu tego duszpasterstwa w diecezji;
  • czuwa nad funkcjonowaniem Parafialnych Poradni Rodzinnych, nad pracującymi w nich doradcami i nad warunkami ich pracy;
  • w razie potrzeby, wnosi o powstanie nowych poradni i wyszukuje kandydatów na doradców, oraz we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem zabiega o skierowanie ich na odpowiednie studia przygotowujące;
  • dba o podnoszenie kwalifikacji doradców; — współpracuje z Duszpasterzem Rodzin w opiece nad Domami Samotnej Matki, Katolickimi Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną
  • stara się na bieżąco rozpoznawać działania antyrodzinne w środowiskach na terenie diecezji, zwłaszcza w programach szkolnych, by we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin przeciwdziałać im;
    bierze udział w Sesjach i Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego, oraz w Sesji przeznaczonej tylko dla Diecezjalnych Doradców
ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE