STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZARZĄDZENIE O ZMIANIE FORMY PRZYGOTOWANIA BEZPOŚREDNIEGO DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA I ZAWIESZENIU FUNKCJONOWANIA PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Zarządzenie o zmianie formy Przygotowania Bezpośredniego do Sakramentu Małżeństwa i zawieszeniu funkcjonowania Poradni Życia Rodzinnego w Archidiecezji Krakowskiej

W związku z trwającą epidemią do odwołania zostają wstrzymane wszystkie Katechezy dla narzeczonych oraz możliwość odbycia konsultacji w Poradniach Życia Rodzinnego.Jak to zostało wskazane w zarządzeniu z dnia 13.03.2020 r., w naglących wypadkach, gdy ze względu na termin ślubu, nie ma możliwości odbycia katechezy przedmałżeńskiej oraz skorzystania z Poradni Życia Rodzinnego, prosimy duszpasterza przeprowadzającego rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, o indywidualne wprowadzenie narzeczonych w treści głoszone podczas katechez. Zaświadczenie o odbyciu takiej rozmowy (należy je pobrać ze strony www.wdr.diecezja.pl), należy dołączyć do protokołu przedślubnego.

Ta nadzwyczajna forma przygotowania do sakramentu małżeństwa nie może być zastąpiona ukończeniem jakichkolwiek internetowych nauk przedmałżeńskich. Obowiązującym jest stanowisko Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 30 czerwca 2014 r. mówiące, że certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.

W razie jakichkolwiek trudności związanych z przygotowaniem narzeczonych do sakramentu małżeństwa prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin drogą mailową wdr@diecezja.pl lub też za pomocą specjalnie uruchomionego w tym celu nr tel. 512-182-222.

ks. dr Paweł Gałuszka

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie

dr Urszula Miernik

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej

 

 

Galeria

ZOBACZ TAKŻE