STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / “Z POMOCĄ NIESAKRAMENTALNYM” NOWA PUBLIKACJA FUNDACJI TOWARZYSZENIA RODZINIE

“Z pomocą niesakramentalnym” nowa publikacja Fundacji Towarzyszenia Rodzinie

Publikacja jest skierowana w szczególności do duszpasterzy poszukujących odpowiedzi na współczesne wyzwanie wsparcia tych osób, które z różnych powodów znalazły się w sytuacji, którą Kościół nazywa nieprawidłową. "Polecenie papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka jest wyraźne - pisze ks. J. Abrahamowicz- to my – księża duszpasterze, mamy wyjść naprzeciw rozwiedzionym, aby okazać im miłosierną miłość Kościoła, do którego przynależą przez chrzest. Wskazanie to dotyczy wszystkich duszpasterzy bez wyjątku. Jak to zrobić? – pytają księża. Co może być tematem rozmowy lub spotkania? Jak  przybliżyć Ewangelię tym, którym decyzja o wejściu w powtórny związek skomplikowała życie i odmieniła relację z Panem Bogiem? Co z uczestnictwem tych osób w życiu wspólnoty Kościoła? Jakie mają możliwości, a jakie ograniczenia?". Odpowiedzi na te pytania udziela duszpasterz od wielu lat towarzyszący niesakramentalnym związkom małżeńskim. Potrzeba doświadczenia bycia przyjętym jest wyrażana przez samych małżonków niesakramentalnych, którzy nosząc poczucie inności, mają pragnienie doświadczenia przynależności do wspólnoty Kościoła. Publikacje można zakupić w Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, + 48 512 180 000, biuro@ftrodzinie.pl

“Z pomocą niesakramentalnym” nowa publikacja Fundacji Towarzyszenia Rodzinie

W październiku Fundacja Towarzyszenia Rodzinie wydała pierwszą publikację z serii Towarzyszenie Rodzinie pt. “Z pomocą niesakramentalnym”. Jej autorem jest ks. dr Jan Abrahamowicz duszpasterz związków niesakramentalnych w Archidiecezji krakowskiej oraz grupy „Nadzieja” dla osób opuszczonych przez współmałżonka, samotnych po rozwodzie lub w separacji…

 

ZOBACZ TAKŻE