STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / “STAJĄC SIĘ MAMĄ”. PRZEBUDOWA I NADBUDOWA DOMU SAMOTNEJ MATKI PRZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 39 W KRAKOWIE.

“STAJĄC SIĘ MAMĄ”. Przebudowa i nadbudowa Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie.

Projekt wsparcia dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji.Fundacja Towarzyszenia Rodzinie realizuje od 15 września 2021 r. projekt “Stając się mamą”. Dzięki dotacji celowej z budżetu państwa, udzielonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów prowadzone są tam prace, których celem jest przebudowa i nadbudowa domu samotnej matki. Działania te pozwolą dostosować dom do potrzeb zamieszkujących go kobiet i ich dzieci oraz zwiększyć ilość dostępnych miejsc. Powiększenie powierzchni domu pozwoli również na utworzenie gabinetu przeznaczonego na poradnictwo i wsparcie psychologiczne kobiet w ciąży i ich rodzin. Wartość dofinansowania wynosi 1 679 053,48 zł, a całkowita wartość zadania to 2 101 334,13 zł.

WIĘCEJ INFROMACJI: TUTAJ

Galeria

ZOBACZ TAKŻE