STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SPOTKANIE KRAJOWEJ RADY DUSZPASTERSTWA KOBIET

Spotkanie Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet

Praca nad projektem statutu Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet to główny temat obrad duszpasterzy kobiet i kobiet odpowiedzialnych za diecezjalne duszpasterstwa kobiet pochodzących z centralnej i południowej Polski. Spotkanie odbyło się 2 października w Krakowie.

Spotkanie Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet

Dr Urszula Miernik, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego oraz przewodnicząca duszpasterstwa kobiet w Archidiecezji Krakowskiej, witając przybyłych uczestników spotkania, podkreśliła, że miesiąc październik w Krakowie szczególnie związany jest z datą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolice Piotrową. Jak zaznaczyła, Jan Paweł II nazywany świętym papieżem rodzin uczy przede wszystkim uważnego patrzenia na człowieka. W tym patrzeniu znamienne jest dostrzeżenie roli i zadania chrześcijańskich kobiet. – Liczne  wypowiedzi, w  których  papież  wskazywał  na  godność  kobiety,  jej  niezastąpioną  rolę  w przekazywaniu  i  obronie życia,  jak  również  w  humanizacji świata, zdają się koncentrować wokół pojęcia «geniusz kobiety». W Sali Okna Papieskiego, w której się znajdujemy, tak bardzo związanej z jego osobą, na nowo chcemy ten geniusz dostrzec i wnieść starania, aby nasze duszpasterstwa kobiet ukierunkowane były na całościowe dobro kobiety – powiedziała.

Bp Wiesław Szlachetka, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, w słowie skierowanym do uczestników napisał: „Życzę, aby to spotkanie przymnożyło w Kościele owoców Ducha Świętego. A owocem Ducha – jak pisze św. Paweł – jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. A wszelkie charyzmaty, które posiadamy, niech budują Ciało Chrystusa, którym przez chrzest i wiarę jesteśmy”.

Potrzeba opracowania nowego statutu Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet wiąże się z nowymi wyzwaniami, jakie stają dziś przed Kościołem na polu duszpasterskiego towarzyszenia kobietom. Jak kilkakrotnie podkreślono, dokonujące się dobro przysłaniane jest dzisiaj przez krzykliwe inicjatywy, które nie tylko uderzają w godność kobiety, ale również w kondycję całych rodzin. Na spotkaniu wskazano na potrzebę obecności w nowoczesnych środkach społecznego przekazu i zauważono liczne działania, których celem jest izolacja kobiety, uczynienie jej osamotnioną.

Problem ten szerzej rozwinął w słowach homilii ks. dr Paweł Gałuszka, duszpasterz kobiet w Archidiecezji Krakowskiej. Odwołując się do „Medytacji na temat «bezinteresownego daru»” św. Jana Pawła II wskazał, że dzisiaj mówi się o wielu wymiarach piękna kobiety, zapominając często o pięknie wyrastającym z miłości rozumianej jako uczestniczenie w zamyśle Boga dotyczącego człowieka. Odwołując się do tekstu św. Jana Pawła II, podkreślił, że „piękno jest kształtem miłości. – Nie można tworzyć piękna, jeżeli się nie uczestniczy w tej miłości, jeżeli się nie uczest­niczy w tym spojrzeniu, jakim Bóg od początku ogarnął stworzony przez siebie świat, a w tym świecie, stworzonego przez siebie człowieka – mówił.

IMG_9477

ks. dr Paweł Gałuszka
Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

 

ZOBACZ TAKŻE