STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KS. PAWEŁ GAŁUSZKA PODCZAS MSZY ŚW. DLA DUSZPASTERSTWA KOBIET: MIŁOŚĆ TO SENS POWOŁANIA KOBIETY

Ks. Paweł Gałuszka podczas Mszy św. dla duszpasterstwa kobiet: Miłość to sens powołania kobiety

- Dzisiejszy świat potrzebuje jasnego świadectwa życia mężczyzn, ale w sposób szczególny kobiet, które pokażą, że pośród widzianego świata cyfr, korzyści, interesów, istnieją wartości dla których warto żyć- mówił ks. dr Paweł Gałuszka podczas Mszy św. dla duszpasterstwa kobiet, odprawionej w bazylice św. Floriana w Krakowie.

Ks. Paweł Gałuszka podczas Mszy św. dla duszpasterstwa kobiet: Miłość to sens powołania kobiety

Na początku homilii duszpasterz przypomniał, że 9 listopada obchodzona jest rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej, która jest matką i głową wszystkich kościołów świata. Wychodząc od znaczenia tego święta można dostrzec, że wspólnoty Kościoła budują między sobą porządek miłości. Chrystus w Ewangelii powiedział, że potrafi na nowo zbudować świątynię. Przejawia się w tym jego miłość, wyrażająca się w tajemnicy męki i śmierci. Dzięki porządkowi miłości Kościół niesie ludzkości Boga. Stwórca jako pierwsze zadanie w życiu kobiety i mężczyzny wskazuje właśnie miłość.

Św. Jan Paweł II w swoim dziele „Miłość i odpowiedzialność” pisał, że osoba jest bytem, dla którego właściwym odniesieniem jest miłość.  W encyklice „Redemptor hominis” Ojciec Święty wskazywał, że człowiek nie może żyć i zrozumieć siebie bez miłości.

– Miłość stanowi znak rozpoznawczy, sens życia i powołania kobiety – powiedział ks. Gałuszka. Stwierdził, że kobietom przypisuje się czułość, otwartość, delikatność, inteligencję, ale te wszystkie cechy nie wyczerpują tego, czym one są w zamyśle Bożym. Św. Edyta Stein pisała, że pełne człowieczeństwo i kobiecość muszą się rozwijać w jedności z konkretną osobą. Bóg zawsze patrzy indywidualnie na każdą kobietę, kształtując ją w sposób szczególny i prowadząc. Powołanie kobiety ma się wypełnić w miłości. Kobieta jest na równi z mężczyzną w dziele stworzenia i stanowi szczególny dar. Indywidualizm, o którym mówi św. Edyta Stein, różni się od współczesnego patrzenia na człowieka, który żyje jak samotna wyspa. Św. Edyta, odwołując się do Księgi Rodzaju, przypominała kim jest kobieta. Św. Jan Paweł II rozwijał tę myśl i mówił o równości wszystkich ze względu na człowieczeństwo. W medytacjach zaznaczał, że kobietom należy przypisać właściwe prawo i miejsce. Bóg, stwarzając kobietę, wyzwolił w mężczyźnie świadomość daru. Papież stwierdzał, że kobiecość oznacza przyszłość człowieka, a macierzyństwo to pierwsza forma zawierzenia człowieka człowiekowi. – Bóg chce ci dać drugiego człowieka, to znaczy Bóg chce ci tego drugiego człowieka zawierzyć — a zawierzyć to znaczy, że Bóg tobie wierzy, iż potrafisz przyjąć dar, potrafisz go ogarnąć twoim sercem, potrafisz na ten dar odpowiedzieć darem z siebie samego – pisał Ojciec Święty. Bóg, żyjąc miłością, proponuje ją człowiekowi. Ta miłość wyraża się w macierzyństwie kobiety.

– Dzisiejszy świat potrzebuje jasnego świadectwa życia mężczyzn, ale w sposób szczególny kobiet, które pokażą, że pośród widzianego świata cyfr, korzyści, interesów, istnieją wartości dla których warto żyć, ofiarować karierę i przyszłość – powiedział ks. Gałuszka – Módlmy się dzisiaj w intencji wszystkich kobiet, by swoją kobiecość rozumiały jako szczególny dar, zadanie i szansę do tego, by indywidualnie wzrastać, stać się wartościowym człowiekiem, prowadzić innych i zanurzać w tajemnicy miłości- zakończył.

IMG_3657

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE