STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DUCHOWA ADOPCJA W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH

Duchowa adopcja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

10 kwietnia br. w Bazylice Bożego Miłosierdzia spotykaliśmy się, jak co miesiąc, zatrzymując się nad tematem Duchowej Adopcji dziecka poczętego.Serdecznie dziękujemy przedstawicielom dekanatów Kraków-Kazimierz, Nowy Targ, Białka Tatrzańska, Nidzica za włączenie się do wspólnej modlitwy za nienarodzone dzieci.

W tym roku homilie głoszone podczas comiesięcznych mszy świętych wpisują się w rozpoczęty niedawno  Rok Rodziny Amoris leatitia i  oparte są na postsynodalnej adhortacji papieża Franciszka o miłości w rodzinie.  Na każdy miesiąc przewidziany jest inny temat zaczerpnięty z tego dokumentu.

W drugą sobotę kwietnia rozważania oparte były na zdaniu „dzieci są kochane zanim przyjdą na świat”.

Ksiądz dr Paweł Gałuszka w homilii podkreślił, że kwestia otwartości na życie i troski o każde  poczęte dziecko jest jednym z kluczowych zagadnień związanych z  Rokiem Rodziny.

Usłyszeliśmy  prawdę, że każde dziecko jest chciane i kochane przez Stwórcę i  jest w zamyśle kochającego  Boga Ojca na długo przed  narodzeniem.  Ten prymat miłości Boga jest bezinteresowny i wyprzedza wszystko co człowiek może dać z siebie.  Każde życie jest darem wypływającym z ogromu miłości Boga i odzwierciedla się w miłości małżeńskiej  jako znak jedności i synteza ojcostwa i macierzyństwa.

Ksiądz Paweł mówił  również  o konieczności otwartości na każde poczęte dziecko mimo lęków, niepewności i strachu o przyszłość. Bóg wychodzi zawsze naprzeciw naszym wszystkim trudnościom umacniając nas swoją łaską.

Dzieci są kochane zanim przyjdą na świat – to prawda także o tym, że również  każdy z nas został ogromnie ukochany i chciany już przed narodzinami.  Jest  to przekaz, który powinniśmy przyjąć i głosić innym.

Módlmy się o to, aby każde dziecko stworzone z miłości przez Boga było zawsze ukochane przez swoich rodziców, przyjęte z miłością, troską i zaufaniem do Stwórcy.

Serdecznie zapraszamy na comiesięczne czuwania modlitewne w każdą drugą sobotę. Rozpoczynają się one o godzinie 14:45 prelekcją nt. Duchowej Adopcji dziecka poczętego, następnie o godzinie 15:00 modlimy się koronką do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 15:20 zapraszamy na mszę świętą z uroczystym przyrzeczeniem Duchowej Adopcji i możliwością włączenia się w to dzieło.

Najbliższe czuwanie modlitewne będzie miało miejsce 8 maja.

Serdecznie zapraszamy!

 

duchowaadopcja@diecezja.pl

 

Galeria

ZOBACZ TAKŻE