STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BOŻE NARODZENIE 2020 R.

BOŻE NARODZENIE 2020 r.

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina....

BOŻE NARODZENIE 2020 r.

 «Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Źródłem tej „wielkiej radości” jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela; ale Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące na świat (por. J 16, 21)» (Jan Paweł II, Evangelium vitae).

Słowa te wypowiedziane przed dwudziestu pięcioma laty zwracają naszą uwagę na związek Bożego Narodzenia  z narodzinami każdego człowieka przychodzącego na świat. Święty Papież Rodzin zwraca uwagę, że nasza ludzka radość związana z darem nowego życia swój początek i dopełnienie ma w wielkiej radości związanej z przyjściem na świat Zbawiciela.

Trwając w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia życzymy, aby ten święty czas był szczególnym dziękczynieniem za dar każdego ludzkiego życia.  Niech otwarcie się na żywą obecność Bożej Dzieciny ubogaca nasze wspólnoty i rodziny darem zdrowia i pokojem serca.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

 

 

ZOBACZ TAKŻE