STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MODLITWA ZA NIENARODZONE DZIECI NIE USTAJE…

Modlitwa za nienarodzone dzieci nie ustaje…

Ponad 2000 osób włączyło się w naszej archidiecezji w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego. Poprzez wypełnienie internetowego formularza, przystąpienie do dzieła zgłosiło również wielu wiernych spoza granic Polski. Pośród nich mieszkańcy USA, Kanady, Niemiec, Francji, Austrii.

Modlitwa za nienarodzone dzieci nie ustaje…

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2020 r. obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Centralnym wydarzeniem tych uroczystości była Msza św., której przewodniczył ks. dr Dariusz Raś, archiprezbiter kościoła Mariackiego. Niestety, ze względu na stan epidemii, we  Mszy św. mogła uczestniczyć bardzo wąska reprezentacja wiernych.

Inicjatywą ściśle związaną z Dniem Świętości Życia jest podjęcie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega ono na dziewięciomiesięcznej modlitwie w intencji duchowo adoptowanego, nienarodzonego dziecka, którego życie jest zagrożone. Na Mszach św., które zazwyczaj odbywały się również w poszczególnych parafiach, osoby pragnące podjąć Duchową Adopcję składały uroczyste przyrzeczenie.

Nadal istnieje możliwość indywidualnego podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji. Do tej chwili w naszej diecezji dokonało tego ok. 2000 osób. Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w tę piękną  inicjatywę, która pozwala otworzyć się na dar życia. Można dokonać tego prywatnie według poniżej zamieszczonej formuły.

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

*Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
*Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
*Postanawiam mocno i przyrzekam
*Że od dnia ……… r.
*Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome
*Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
*Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
*Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

“Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

Osoby, które zdecydują się tą drogą podjąć Duchową Adopcję proszone są  o wypełnienie na stronie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przygotowanego formularza: imię osoby podejmującej Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i miejsce zamieszkania. Taką informację można również dostarczyć drogą mailową na adres duchowaadopcja@diecezja.pl lub przesłać pocztą na adres Wydziału.

ZOBACZ TAKŻE