STRONA GŁÓWNA / 10 ZASAD POMOCY OFIAROM PRZEMOCY

10 ZASAD POMOCY OFIAROM PRZEMOCY

  1. By pomagać ofiarom przemocy, trzeba znać zasady pomocy socjalnej i przepisy prawa.
  2. Nie spiesz się sam i nie pospieszaj swoich klientów. Długotrwała przemoc sprawia, że ludzie dźwigają się ostrożnie i powoli – uszanuj ich tempo.
  3. Pamiętaj, że nie każda ofiara długotrwałej przemocy będzie gotowa działać, jeżeli w pobliżu znajduje się sprawca tej przemocy. Oznacza to w wielu wypadkach konieczność zapewnienia innego miejsca pobytu dla ofiary.
  4. Nie naciskaj, lecz zapraszaj oraz informuj. Dawaj do zrozumienia, że nie grozi jej/jemu żaden cudzy pomysł instalowany na siłę w jej/jego życiu.
  5. Szanuj zasadę małych kroków. Wspólnie szukajcie drobnych, lecz realnych posunięć.
  6. Uważaj, by nie zranić wtórnie. Nawet, gdy bardzo się niecierpliwisz, nie okazuj tego, mówiąc: „Nie dziwię się, że twój mąż się na ciebie złości!”
  7. Strzeż się przed wzmacnianiem myślenia akceptującego przemoc. Nie mów więc: „Istotnie, zapewne on/ona za bardzo się złości i stąd to wszystko”. Zawsze prezentuj przekonania przeciwne przemocy. Powiedz: „Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przemocy”.
  8. Zanim zaczniesz współpracę z innymi służbami, przygotuj grunt. Nie wysyłaj człowieka do instytucji, lecz do drugiego człowieka.
  9. Pamiętaj, że raczej powinieneś uczyć, niż wymagać działania.
  10. Zawsze dawaj nadzieję.
ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE